Veiligheid De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de politie hebben zaterdag 18 juni op vier vliegvelden de kleine luchtvaart gecontroleerd, specifiek op de punten vluchtvoorbereiding en luchtwaardigheid van het toestel. Doel van de controles is na te gaan of piloten zich houden aan de veiligheidsregels ten aanzien van vluchtvoorbereiding zoals massa en balansverdeling, en het meevoeren van (luchtwaardigheids-) documenten.

In totaal hebben de inspectie en politie elf piloten en hun luchtvaartuigen gecontroleerd. De controles zijn uitgevoerd op de vliegvelden Hoogeveen, Teuge, Lelystad en Hilversum. Bij de inspecties is gelet op alle gegevens en inlichtingen die voor de uitvoering van de vlucht van belang zijn, bijvoorbeeld massa en balansverdeling, brandstofmanagement, meteorologische omstandigheden, navigatie en administratie. Een slechte vluchtvoorbereiding vergroot het risico op voorvallen.

Bij alle gecontroleerde luchtvaartuigen zijn tekortkomingen geconstateerd. Deze tekortkomingen varieerden van het niet meedragen van een zonnebril tot incorrecte berekeningen van de vliegtuigbelading (deze waren niet gedaan of klopten niet). Daarnaast is een piloot aangesproken op zijn vlieggedrag boven het veld. In geen van de gevallen is door de politie proces-verbaal opgemaakt.

Onvolledige persberichten

Uit het persbericht van de inspectie wordt overigens niet duidelijk wat de eventuele ernst van de geconstateerde tekortkomingen is. De KNVvL stoort zich aan de ontbrekende informatie in de persberichten en zal zich inspannen om de rapporten van deze controles structureel te verkrijgen.

Op 2 april 2016 werden door ILT en de politie ook al luchtvaartuigen gecontroleerd op verschillende vliegvelden. Tijdens deze inspectie zijn 28 luchtvaartuigen gecontroleerd, waarbij twee tekortkomingen zijn geconstateerd.

Politie en ILT gaan deze zomer nog meer controles uitvoeren om te kijken of de sector de regels voor vluchtvoorbereiding goed naleeft. De controle op vluchtvoorbereiding van de kleine luchtvaart gebeurt sinds 2013.