De NVL organiseert in samenwerking met de KNVvL het symposium voor de General Aviation sector (hierna GA). Tijdens dit symposium op 18 april staat het proces ‘Toekomstvaste GA locaties’ centraal.

Tijdens het NVL Symposium van 2013 werd de actuele (capaciteit) problematiek binnen de GA sector behandeld. In vervolg hierop is een proces ‘Toekomstvaste GA Locaties’ door het Rijk gestart, in samenwerking met de GA organisaties, de provincies en de betrokken luchtverkeersdienst- verleners. Doelstelling van dit proces was om te komen tot toekomstvaste oplossingen voor de GA activiteiten.

De resultaten en bevindingen uit dit proces zijn door Chris Lorraine verwerkt in een rapport. Chris Lorraine is door de sector en het Rijk gekozen als onafhankelijke procescoördinator. Het rapport is het resultaat van een verkenning van de mogelijkheden voor toekomstbestendige GA locaties. Dit rapport wordt in februari 2016 aangeboden aan de Staatssecretaris en de Tweede Kamer. Tijdens het symposium zal een inhoudelijke reactie gegeven worden door de directeur luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Het GA Symposium is alleen voor genodigden.