De KNVvL werkt al enige tijd aan FlyTool, een toepassing die het mogelijk maakt luchtvaartvoorvallen te melden binnen clubverband en bij veiligheidsinstanties (ABL). FlyTool is tot stand gekomen naar aanleiding van de invoering van de Europese Verordening 376/2014 inzake het melden van luchtvaartvoorvallen. Deze verordening beschrijft dat gezagvoerders van luchtvaartuigen verplicht zijn voorvallen te melden bij veiligheidsinstanties.

Een belangrijk onderdeel van FlyTool is het doorsturen van meldingen naar de veiligheidsinstanties. Wanneer een piloot in de clubomgeving van FlyTool een melding van een voorval doet, wordt deze zichtbaar voor de veiligheidsmanager van de betreffende club. De veiligheidsmanager kan deze melding met een simpele druk op de knop doorsturen naar het ABL.

De melding van het voorval wordt vanuit FlyTool omgezet naar een format dat compatibel is met de database van het ABL. FlyTool verzendt de melding vervolgens direct naar het ABL. De piloot voldoet hiermee aan de meldingsplicht die voortkomt uit de verordening.

De afgelopen maanden heeft de KNVvL samen met medewerkers van het ABL de exportfuncties van FlyTool uitvoerig getest. Vorige week is, rechtstreeks vanuit FlyTool, de eerste testmelding succesvol geïmporteerd in de database van het ABL. De komende weken gaat de KNVvL in gesprek met het ABL om verdere afspraken te maken over de inhoud van de FlyTool-export.