Veiligheid Het onderzoek doen naar luchtvaartvoorvallen biedt de mogelijkheid om hier lessen uit te trekken waarmee het veiligheidsniveau van de luchtvaart verhoogd kan worden. Dit is de reden waarom de Onderzoeksraad voor Veiligheid luchtvaartvoorvallen onderzoekt en hier openbaar over publiceert. De Onderzoeksraad doet dit in onderzoeksrapporten en, specifiek voor de luchtvaartsector, in de kwartaalrapportage luchtvaart.

Deze publicaties hebben als doel een bijdrage te leveren aan het verbeteren van het risicobewustzijn in de luchtvaartsector, door middel van het delen van de oorzaken die tot een voorval hebben geleid en de eventuele veiligheidsaanbevelingen die zijn geformuleerd om herhaling van het voorval te voorkomen.

Om dit leereffect te waarborgen dienen publicaties als de kwartaalrapportage luchtvaart in de eerste plaats de juiste doelgroep te bereiken en in de tweede plaats informatie te bevatten die relevant is voor deze doelgroep. Deze enquête heeft tot doel om vast te stellen hoe het bereik van de kwartaalrapportage is in de beoogde doelgroep, of de informatieverschaffing van een juiste aard is om relevant voor de doelgroep te zijn en om mogelijke verbeterpunten in zowel de verspreiding als inhoud van de kwartaalrapportage te toetsen.

Om tot opties voor verbeterpunten te komen zijn gesprekken aangegaan met veiligheidsmanagers van verschillende partijen uit de Nederlandse luchtvaartsector (waaronder de KNVvL). De resultaten van deze gesprekken zijn verwerkt in deze enquête. Uw antwoorden op deze enquête zijn anoniem en zullen niet openbaar worden gemaakt. De Onderzoeksraad dankt u van harte voor uw medewerking aan deze evaluatie.

De enquête neemt ongeveer 15 minuten in beslag en kan ook op mobiele apparaten ingevuld worden.

Bericht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.