Onze 25 kHz radio's moeten vervangen worden door 8.33 kHz radio's. Dit is een Europese regelgeving die voor 1 januari 2018 ingevoerd moet zijn. In Europa is helaas Nederland het enige land waar de 8.33 kHz radio nu al verplicht is.

Aangezien deze verplichte Europese regelgeving aan de recreatieve luchtvaart is opgelegd, is Europe Air Sports (EAS) een onderzoek gestart om te kijken of een deel van de aanzienlijke kosten die hiermee gemoeid zijn te verhalen op de EU.

Onderzocht is bijvoorbeeld in hoeveel vliegtuigen in heel Europa de 8.33 kHz radio's moeten worden geïnstalleerd. Een berekening toonde aan dat de totale kosten voor deze operatie in de miljoenen loopt.

Na veelvuldig overleg met de Commissie is het volgende bereikt:

De Europese Commissie heeft bevestigd dat de aanvraag voor vergoeding op de kosten ingediend kan worden en dat deze gehonoreerd zal worden tot maximaal 20% van de aanschafwaarde, inclusief de bijkomende kosten die nodig zijn voor het installeren. Dit geldt alleen voor radio's die na 1-1-2016 aangeschaft worden. Helaas is deze regeling niet met terugwerkende kracht van toepassing. De bedoeling is dat de aanvraag medio maart 2016 gehonoreerd wordt en dat de eerste vergoedingen eind 2016 plaats zullen vinden. Uiteraard is het niet mogelijk om individueel bij de Commissie een nota in te dienen. Dit wordt door Europe Air Sports gecoördineerd en gecommuniceerd met de Nationale Aero Clubs in de EU landen.

Samenvattend: schaf de 8.33 kHz radio pas aan na 1-1-2016 en bewaar alle nota's die betrekking hebben op de aanschaf en installatie. De KNVvL zal u in de loop van 2016 op de hoogte houden van het verdere verloop.