De KNVvL was van 8 april tot en met 10 april aanwezig bij de jaarlijkse conferentie van Europe Air Sports*, 'the voice of sports and recreational aviation in Europe'.

Europe Air Sports (EAS) heeft onder andere als doel om invloed uit te oefenen op Europese instanties als de Europese Commissie en de European Aviation Safety Agency (EASA) om verbeteringen in Europese regelgeving aan te brengen op een groot aantal onderwerpen die van belang zijn voor onze sporten.

Zo probeert Europese Air Sports verbeteringen te bewerkstelligen in het voorstel voor een nieuwe Basis Verordening (o.a. ten aanzien van de Annex I/II-vliegtuigen), in Verordening No. 1178/2011 (o.a. Part FCL en Training Organisations) en ten aanzien van Part M Light (Verordening No. 1321/2014).

In de afgelopen paar jaren is Europe Air Sports erin geslaagd een groot netwerk binnen EASA en de Europese Commissie op te bouwen en zeer regelmatig bij deze instanties aan tafel te zitten om over onderwerpen te praten en te onderhandelen (voor zover mogelijk). Het was dan ook vanzelfsprekend dat afgevaardigden van zowel EASA als de Commissie aanwezig waren bij deze conferentie.

EAS bestaat uit een klein aantal bestuursleden en een groot aantal vrijwilligers die een aanzienlijk grote bijdrage leveren aan het beoefenen van onze sporten. Het is daarom uiterst belangrijk dat de KNVvL aangesloten is bij EAS en onze leden kunnen profiteren van het werk van Europe Air Sports.

Echter, het succes van EAS is mede afhankelijk van de inhoudelijke bijdrage die de leden en de afdeling van de KNVvL aanleveren. Vandaar dat de KNVvL afdelingen en deskundige vrijwilligers actief benadert om bijdragen te leveren op concept-wijzigingen, Rule Making Tasks (RMT's), Notices of Proposed Amendment (NPA's), etc. Uiteraard kan je hier aan bijdragen. Daartoe publiceren wij dan ook een de links naar Opinion 05/2016 over Part-ML en naar Regulation No. 2016/539, zoals ze beide door EAS zijn bekendgesteld. Heb je input of commentaar, schroom dan niet dit bij de KNVvL in te dienen.

Afsluitend willen wij ook nog graag vermelden dat Europe Air Sports zéér tevreden is met het Nederlandse voorzitterschap van de 'Raadswerkgroep Aanpassing Basic Regulation' en de progressie die er gemaakt wordt onder dat Nederlandse voorzitterschap.

* Bekijk de agenda van de conferentie en de presentaties die daar gegeven werden.