Schermvliegen Op 2 april 2016 is er voor het eerst een middag geweest waar een aantal veiligheidsmanagers van clubs / verenigingen en scholen samen gepraat hebben over de veiligheid binnen het schermvliegen.

"Er zijn in Nederland erg veel eilandjes met kennis over het schermvliegen in het algemeen en de veiligheid in het bijzonder. Helaas wordt deze kennis nog niet op uitgebreide schaal gedeeld. Zo wordt op verschillende plaatsen hetzelfde wiel uitgevonden en is het zonde om niet te kunnen leren van incidenten die elders voorvallen.", aldus de veiligheidscommissie.

Onder andere is gepraat over het melden van incidenten en ongelukken bij de Veiligheidscommissie (wanneer is iets ernstig genoeg om een melding te maken). Hieruit kwamen de volgende conclusies:

  • Elk ongeval waarbij sprake is van lichamelijk letsel waarbij medische behandeling noodzakelijk is.
  • Elk ongeval waarbij sprake is van schade aan (enig goed van) derden.

Dat betekent dat bij de veiligheidsmanager van de school of vereniging elk incident met lichamelijk letsel en/of met verbeter-acties of ter lering van andere clubs / scholen wordt gemeld.

Aan de veiligheidsmanagers is ook een handvat uitgelegd om het achterhalen van de oorzaak van een incident binnen de school of vereniging soepel te laten verlopen.