Het is een enerverend jaar geweest voor de Europese General Aviation, wat voornamelijk komt door de voorstellen ter verandering van de Europese Basic Regulations voor de luchtvaart. Op 1 december is de Raad van Ministers (Council) van de Europese Unie akkoord gegaan met het voorstel voor de kleine luchtvaart. Daarin werd onder meer gesproken over een Europese regelgeving voor drones, de financiering van EASA, veiligheidsaspecten en luchtruim. Ook een onderdeel was ook het verhogen van het maximale startgewicht, MTOM, van lichte vliegtuigen, waaronder Microlights vallen.

Nederland was geen voorstander van het verhogen van het maximale startgewicht voor lichte toestellen. In samenwerking met de European Microlight Federation (EMF) en de KNVvL, hebben Rieteke van Luijt en Michaël Tefsen (beiden bestuur KNVvL) op het ministerie van Infrastructuur en Milieu een gesprek gehad en is het standpunt in positieve zin gewijzigd en is Nederland alsnog akkoord gegaan met het voorstel van de Council.

Op video zijn de uitspraken van de verschillende ministers van
Transport te volgen.

Als je klikt op EASA regulation krijg je onder andere de de Nederlandse vlag te zien. Als je op de Nederlandse vlag klikt, zie je minister Melanie Schulz aan het woord.

Verhogen van maximale startgewicht microlight airplanes

Eén aspect uit de vele voorstellen voor veranderingen in de Basic Regulations is de verandering in Annex I par (e). Dit is vooral van belang voor het MTOM van MLA’s.

In de drie hoogste EU instanties, te weten de Council (Raad van Ministers), de Europese Commissie en het Europese Parlement zijn de meningen daarover verdeeld.

 1. Europese Commissie
  Het standpunt van de Commissie is ongewijzigd met Annex II, behalve dat er nog een MTOM aan toe is gevoegd van 540 kg voor elektrische MLA’s. Er staan nu 8 verschillende MTOM’s voor microlights genoemd in Annex I par (e).
 2. Europees Parlement
  Het voorstel van de European Microlight Federation (EMF) en Europe Air Sports (EAS) is: een MTOM van 600 kg, een maximum Empty Weight van 350 kg en een stall speed van 45 kt. Via veel lobbyen en gesprekken in Brussel zijn de MEP’s (parlementsleden), die luchtvaart in hun portefeuille hebben (Cie. TREN), in meerderheid voor het terugbrengen van het buitensporig aantal verschillende MTOM’s in par (e) en willen dit vervangen door bovenstaand voorstel.
  Tegenstanders zijn België en Frankrijk.
 3. Council
  Council heeft hierover een compromis bereikt: MTOM 500kg + 25 kg voor de reddingsparachute, een leeg gewicht van 350 kg en stall speed van 35 kt. Dit betekent dat de volgende stap ligt bij de zogenaamde Trialogue vergaderingen. Die beginnen in het eerste kwartaal van het volgend jaar. De verschillende standpunten worden besproken om uiteindelijk te komen tot een algemeen aanvaard voorstel dat de goedkeuring heeft van de Council, EP en EC.
  De beslissingen zullen in ieder geval in 2017 worden genomen.