Op vrijdag 4 mei hield EASA haar roadshow in het Nationaal Militair Museum in Soest. De EASA Roadshow werd georganiseerd door de KNVvL en AOPA, met bijdrage van het ILT en DGLM. De dag was een groot succes, bijna 100 mensen uit luchtvaart- en luchtsportgelederen waren aanwezig.

Sinds 2009 heeft EASA op het gebied van vliegveiligheid de harmonisatie van Europese regelgeving toebedeeld gekregen. In de beginjaren heeft dit geleid tot overregulering, onnodige complexiteit, beperkingen en extra kosten bij de General Aviation. Gelukkig is dat door EASA onderkend en word nu gestreefd naar specifiek op de GA toegesneden wet- en regelgeving.

Presentaties

Er werden diverse presentaties gegeven over de rol die EASA speelt qua regelgeving, waarbij specifiek werd ingegaan op Basic Regulation en EU-regels voor zweefvliegen en ballonvaren. Bij Basic Regulation staan veranderingen op stapel en de regels voor de twee luchtsporten zijn nog in ontwikkeling. De KNVvL draagt hier mede aan bij. Het onderwerp veiligheid werd door EASA en vooral door ILT uitgebreid belicht.

Het afsluitende woord werd geuit door voorzitter Ronald Schnitker, die onder andere wees op de recente bedreigingen vanuit Natura2000, het belang van eigen brevetuitgifte door de sector waarbij inbegrepen zelfregulering, en het gegeven dat andere overheidsinstanties van ministerie van IenW zich nu ook met luchtvaartwetgeving bezighouden.

Lees de notitie over de Roadshow en de presentaties:
EASA Deuss - Presentatie GA Roadmap NL 2018
IenW Boer - Presentatie GA Roadshow
IenW Wilbrink - Presentatie SSP
IAOPA Erb - Presentatie GA Roadmap
ILT Roozen - Presentatie Part-M Light
ILT Steenbergen - Presentatie Melden voorvallen
ILT Vd Berg - Presentatie FCL
Notitie EASA Roadshow