Volgens een taskforce die in opdracht van de Europese luchtvaartorganisatie EASA onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen van een botsing tussen een drone en een vliegtuig gaat er van drones tot 1,5 kg weinig gevaar uit voor het vliegverkeer. Alleen op zeer grote hoogten, waar vliegtuigen op hogere kruissnelheden vliegen, zou een botsing catastrofaal kunnen aflopen.

De Drone Collision Task Force hield voor het onderzoek vier categorieën drones aan, variërend van ‘harmless’ (maximaal 0,25 kg) en ‘small’ (maximaal 0,5 kg) tot ‘medium’ (maximaal 1,5 kg) en ‘large’ (tot 3,5 kg). In elke categorie werd een computermodel gemaakt van een drone, die qua dichtheid, massa en vorm de werkelijkheid in grote lijnen benadert.

Weinig tot geen hinder
Uit computersimulaties blijkt dat met name de grotere vliegtuigen op lage hoogte weinig tot geen hinder zullen ondervinden van een botsing met een ‘small’ of ‘medium’ drone. Alleen boven de 10.000 voet (ca. 3 km) kunnen drones tot 1,5 kg wel degelijk een gevaar vormen voor vliegtuigen, door de grotere kinetische energie die dan vrijkomt. Het is alleen zeer onwaarschijnlijk dat er op deze hoogte nog drones vliegen (alhoewel het niet onmogelijk is, zoals uit deze video blijkt).

Lees verder op Dronewatch.nl.

Kleine luchtvaart

Toevoeging van de KNVvL: Voor kleinere vliegtuigen en helikopters zijn de gevolgen van een botsing met een ‘small’ of ‘medium’ drone mogelijk groter. Voor deze toestellen heeft het dan ook weinig zin een verplichte softwarematige hoogtebeperking in te voeren voor drones. Een botsing tussen een drone en een propeller van een klein (sport)vliegtuig of de rotorbladen van een helikopter is op alle hoogten zeer risicovol.