Het NLR zoekt deelnemers voor een kort – Engelstalig - trainingsexperiment, met de naam CloudAtlas. In dit experiment wordt gekeken naar de effecten van verschillende combinaties van leermiddelen voor de opleiding en training van verkeersvliegers. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen bijdragen aan toekomstige trainingsprojecten.

Het gaat om een experimentele les die gericht is op kennis over wolken en de gevaren die ze met zich meebrengen voor de luchtvaart. Voor piloten is het essentieel dat ze wolken correct kunnen identificeren en de risico’s kunnen inschatten om hun werk veilig te kunnen uitvoeren. De les sluit aan bij de Meteo-leerstof voor het PPL, maar maakt daar geen deel vanuit.

Deelname aan het experiment kost ongeveer 30 minuten. Alle materialen zijn online beschikbaar, je kunt dus thuis meedoen vanaf een desktop of laptop computer. Je volgt de les, maakt de toets en vult twee vragenlijsten in. Enkele weken na afloop ontvang je nog een korte vragenlijst.

Hoe doe je mee?
• Ga naar www.cloudatlasresearch.nl/f
• Registreer met je e-mailadres.
• Volg de instructies.

Over het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR)
Het NLR is dé organisatie in Nederland voor het identificeren, ontwikkelen en toepasbaar maken van hoogwaardige technologische kennis op het gebied van lucht- en ruimtevaart. We doen onderzoek naar veiliger, milieuvriendelijker en efficiënter vliegverkeer. De activiteiten van het NLR zijn maatschappelijk relevant, marktgericht en worden zonder winstoogmerk uitgevoerd. De afdeling Training, Simulation & Operator Performance (AOTS) doet onder meer onderzoek naar opleiding en training van vliegers, luchtverkeersleiders en astronauten.

Vragen?
Mail naar cloudatlas@nlr.nl.


Bericht van het NLR.