Ook de KNVvL gaat mee met de tijd en heeft het lean denken en handelen in een breed gezelschap afgetrapt. Volgens sommige is lean werken een methode, terwijl anderen juist zeggen dat het een werkwijze is. Welk label je er ook maar op wilt plakken, het heeft uiteindelijk als doel verspilling (tijd en geld) tegen te gaan en de werkwijze in een efficiëntere 'flow' vorm te geven.

De medewerkers van de KNVvL hebben in de eerste sessie punten aangestipt die beter kunnen en er zijn ook al initiatieven genomen deze processen te verbeteren.

Met als doel het terugdringen van verspilling en een (nog) betere service voor onze leden.