De KNVvL heeft een Training Organisatie (TO) opgezet, in lijn met de nieuwe Europese regelgeving die in 2019 van kracht gaat worden. De afdeling Ballonvaren zal als eerste afdeling gebruik maken van deze TO. In de toekomst kan de KNVvL besluiten deze verder uit te breiden met andere afdelingen.

De TO maakt gebruik van de infrastructuur van de KNVvL in Woerden. Naast de reeds aanwezige functies als administratie, boekhouding en kwaliteit zijn een financieel verantwoordelijke, een hoofd opleiding en een auditer benoemd.

Instructeurs


Onder de komende nieuwe regelgeving dient een instructeur onder een TO te vallen. Alle instructeurs die willen blijven lesgeven, voor nu ballonvaren op termijn straks ook instructeurs van de luchtsporten die onder de EASA-regelgeving vallen, moeten zich opgeven als instructeur van een Training Organisatie. Op dit moment hebben zich al 40 instructeurs ballonvaren aangemeld.

Ballonvaartopleiding


Ballonvaartbedrijven kunnen op een eenvoudige en gestructureerde wijze gebruik maken van de TO en eigen afspraken maken met leerlingen. Leerlingen melden zich aan (direct of via een ballonbedrijf) en worden vervolgens tot de opleiding toegelaten.

De theorieopleiding vindt op dit moment nog plaats bij de KNVvL in Woerden, maar zal binnenkort overgaan in een webbased methode van lesgeven (het volgen van lessen via internet). Daarbij dient de kandidaat zich vooraf aan te melden en kan deze interactief deelnemen aan de les vanaf eigen locatie.

Er hebben zich inmiddels 8 kandidaten voor de opleiding ballonvaren aangemeld. Op donderdag 6 september 2018 is in Woerden een informatiesessie over de opleiding, waarbij docenten aanwezig zullen zijn. Vanaf deze datum start de theoretische opleiding voor ballonvaren onder verantwoordelijkheid van de KNVvL Training Organisatie. Voor het opvragen van informatie of het aanmelden voor trainingen van de TO kun je contact opnemen met de KNVvL Ledenservice (ledenservice@KNVvL.nl).

Goede ervaringen


Ballonvaarders volgen regelmatig verplichte opfriscursussen van theoretische vakken. Dat heeft dit jaar voor het eerst onder KNVvL TO verantwoordelijkheid plaatsgevonden. De ballonvaarders zijn blij met deze Training Organisatie. Het draagt bij aan een lagere kostenstructuur en is simpel aan te sturen en te controleren. Daarnaast kan de overheid op eenvoudige wijze audits uitvoeren.