Woensdag 20 september heeft het Algemeen Overleg luchtvaart plaatsgevonden in de Tweede Kamer. Met een zaal vol toehoorders, waaronder vertegenwoordigers van de KNVvL, zijn voornamelijk onderwerpen die betrekkingen hebben op Luchthaven Lelystad, en de bijbehorende aan- en uitvliegroutes aan bod gekomen.

Hoewel het probleem beschouwd kan worden als een technisch probleem, is het vooral de politieke agenda die ongewenste scenario’s er door lijkt te drukken.

Het was goed te horen dat vele kamerleden kritische vragen stelden. Veel van die vragen kwamen overeen met de stukken die we eerder geproduceerd hadden en met de leden van de tweede kamer, de staatssecretaris en het ministerie van IenM gedeeld hebben.

Eén van de onderwerpen betrof het Helios rapport. Dit is tot stand gekomen naar aanleiding van het discussiestuk opgesteld door de Werkgroep Luchtruim KNVvL van 24 juli. Hoewel het rapport 6 september gereed was, is dit rapport pas op 12 september openbaar gemaakt. Het moment daarvoor was wel tekenend voor de gehele wijze waarop dit ontwerp, geheel niet in lijn met de internationale afspraken, tot stand komt. Het werd namelijk op 12 september 18.05 uur openbaar gemaakt. Exact 5 minuten nadat we op het Buitenhof van 17.00 tot 18.00 uur samen met de werkgroep Luchtruim Overijssel een presentatie aan kamerleden en pers gegeven hadden.

Het is vooral ongeloof dat heerst bij de betrokkenen; te zien hoe een luchthaven er politiek doorgedrukt wordt. Dat hierbij aan- en uitvliegroutes gecreëerd zijn die uniek zijn in de wereld, doordat vliegtuigen erg lang en erg laag door Nederland vliegen maakt voor de staatssecretaris niet uit. Dat hierdoor 3.600 km2 land, vele bewoners en luchtruimgebruikers gedupeerd worden is kennelijk niet van belang. Ter vergelijking: een vliegveld als Lelystad zou een oppervlakte van 600 km2 kunnen bestrijken. In het voorstel van Teuge, voor een route die het paracentrum ontziet en duidelijk minder hinderdingen op de grond en in de lucht kent, wordt een klein (ongebruikt) hoekje van de TMA Schiphol gebruikt. Dat is echter reden voor de staatssecretaris niet eens te kijken naar het voorstel. Sterker nog: op brieven ondertekend door Teuge/Paracentrum/KNVvL/etc. en op een brief van drie provincies met de vraag de routevariant die aangeboden is door Teuge te onderzoeken is niet eens antwoord gekomen. Kennelijk is de staatssecretaris vergeten dat het gehele westelijke deel van haar B+ variant door de TMA Schiphol loopt. Dit wordt dan delegatiegebied genoemd, maar het is de TMA Schiphol.

Democratische processen zijn geweld aangedaan en de beleidsmatige onderbouwing is zeer zwak. Het proces te komen tot de ontwikkeling van de luchthaven en de rol van de Alderstafel daarin zit vol vraagtekens. Inmiddels is er zoveel geschreven en zoveel besproken dat er makkelijk een boek van gemaakt kan worden.

De KNVvL blijft strijden voor de rechten die de luchtruimgebruikers in Nederland hebben en is in constant overleg met leden van de Tweede Kamer om te komen tot een betere oplossing dan degene die nu door de staatssecretaris als vast wordt bestempeld. Haar ‘dreigement’ aan de kamerleden, dat als verder onderzoek geëist zou worden dit direct zou betekenen dat 1 april 2019 als openingsdatum voor Lelystad niet gehaald zou worden, werd niet door alle kamerleden positief ontvangen.

Maandag 25 september begint de officiële consultatie. Uit de kamervragen aan de staatssecretaris werd al gauw duidelijk dat we hier niet of nauwelijks soelaas zullen vinden voor de aangedragen problemen. Vandaag, 21 september, is bij ons nog geen luchtruimwijzigingsvoorstel bekend waarover geconsulteerd zal gaan worden. We hebben op 8 augustus daarover al een brief gestuurd aan het ministerie van IenM om duidelijkheid te krijgen wat geconsulteerd gaat worden. Hier is echter ook geen antwoord op gekomen.

De KNVvL zal ook 25 september met vertegenwoordiging aanwezig zijn.

Wordt vervolgd...


Lees ook Europese luchtverkeersleiding: alternatief voldoet aan voorwaarden