DAGvaarding

Op vrijdagmiddag 4 december 2015 organiseert de Dutch Aviation Group de volgende DAG van het Luchtrecht, opnieuw in het Grand Hotel Huis ter Duin te Noordwijk.

Naast de gebruikelijke terug- en vooruitblik op actuele juridische ontwikkelingen op het terrein van het luchtrecht wordt dit keer één thema behandeld: het onderwerp MH 17 zegt genoeg.

Wij hoeven op deze plaats weinig uit te leggen over dit onderwerp; er is veel over geschreven, er zal veel over geschreven blijven worden.

Sprekers zullen zijn:

Prof. Dr.Ir. Marjolein van Asselt, lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en Hoogleraar 'Risk Governance' aan de faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maastricht ("De Onderzoeksraad en MH17");

Prof. Mr. Theo de Roos, em. Hoogleraar Strafrecht Universiteit van Tilburg (“Strafrechtelijke aspecten van de MH17 ramp”);

Mr. Frans Vreede, onafhankelijk luchtvaartjurist (“Aansprakelijkheid en / of politiek ?”);

Drs. Pieter W.C.M. Cobelens, Generaal-majoor (b.d.), vm directeur MIVD, Strategisch Adviseur Policy Research Corporation ("Inlichtingen: Kans of risico ?").

en

Prof. Mr. Pablo Mendes de Leon, Hoogleraar Lucht- en Ruimterecht Universiteit Leiden.

Het programma met tijdstippen en aandachtspunten vindt u hieronder.

Vanaf 13.30 uur vindt de ontvangst plaats, terwijl om 14.00 uur de bijeenkomst aanvangt.

Aansluitend vindt om 17.00 uur een Luchtvaartjuristenborrel plaats, die vrij toegankelijk is voor luchtvaartjuristen die niet in staat zijn de daaraan voorafgaande bijeenkomst van de DAG van het Luchtrecht bij te wonen, mits men zich wel voor de Luchtvaartjuristenborrel aanmeldt.

De kosten voor het bijwonen van deze DAG van het Luchtrecht bedragen € 125,- p.p. en voor DAG-leden € 62,50 p.p., (genoemde bedragen zijn exclusief BTW).

Bonuspunten voor advocaten: er is 1 opleidingspunt (juridisch) te behalen in het kader van de Verordening op de Vakbekwaamheid (waarbij u gedurende alle presentaties aanwezig moet zijn geweest).

Advocaat-deelnemers aan de DAG van het Luchtrecht krijgen na afloop een certificaat van deelname uitgereikt.

Datum: 4 december 2015
Tijd: 14.00 uur
Locatie: Grand Hotel Huis ter Duin

U kunt zich voor deze middag aanmelden bij Angelique Hutten: a.hutten@dutchaviation.nl.

Wij zien u graag op vrijdagmiddag 4 december a.s. in Grand Hotel Huis ter Duin.

Programma DAG van het Luchtrecht 04.12.2015

Bericht van Dutch Aviation Group.