De voorbereidingen voor de 'Dag van de Luchtsport' zijn in volle gang. De missie van de 'Dag van de Luchtsport' is #ShareTheThrill. Visie: we maken samen de luchtsporten bereikbaar voor iedereen!

De deelnemende clubs kunnen de dag inrichten, zoals dat past op hun locatie en binnen hun mogelijkheden. Een centrale projectgroep biedt ondersteuning in de vorm van suggesties, materialen en praktische oplossingen. Voor de projectgroep (met leden uit verschillende luchtsporten) zoeken we nog deelnemers: daarvoor kan je je aanmelden.

Doelstelling

De primaire doelstelling van de 'Dag van de Luchtsport' is: de luchtsporten aan iedereen laten zien als leuke, toegankelijke en milieubewuste activiteit en de bezoekers er enthousiast voor maken. Daarbij kunnen luchtsporten, clubs of scholen hun eigen doelstellingen toevoegen, zoals bijvoorbeeld ledengroei of de relatie met omwonenden aanhalen. Het doel van de Dag is bekendheid en een positief beeld bij het publiek en belangrijke partners, maar natuurlijk wordt het ook een feestje voor onszelf: samen met andere luchtsporten, elkaar leren kennen

Hoe ziet dat eruit?

Het idee is dat op zo’n 20 locaties, verspreid door het land, het publiek een of meer luchtsporten kan beleven: er is wat te zien, je kan zelf vliegen of er is een simulator.

Clubs en verenigingen

Op 17 januari is er een bericht uitgegaan naar alle KNVvL-clubs en vliegscholen met de vraag of ze zin hebben om mee te doen aan de 'Dag van de Luchtsport'. Bij de aanmelding vragen we wat meer informatie, zo kunnen we clubs van verschillende luchtsporten aan elkaar koppelen. De eerste aanmeldingen zijn al binnen! Heeft jouw club zich al aangemeld? Graag voor 7 februari. Later aanhaken kan ook, maar met degene die zich nu aanmelden gaan we alvast in gesprek.