Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen binnen over wat wel en niet mag in het kader van de door de overheid genomen maatregelen omtrent het coronavirus. Veel van deze vragen komen vaak terug en hebben wij hier voor je onder elkaar gezet.


Bijeenkomsten, evenementen en trainingen

Tot wanneer zijn de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten afgelast?
Sportclubs moeten gesloten blijven tot en met ten minste dinsdag 28 april, daarbij mogen er geen bijeenkomsten meer plaatsvinden, ook niet met minder dan 100 deelnemers. Alle bijeenkomsten en evenementen waar een vergunning voor nodig is mogen niet meer plaatsvinden tot 1 juni. Dit volgens de op 15, 23 en 31 maart door het kabinet genomen aanvullende maatregelen in de aanpak van het coronavirus.

Deze maatregelen houden in dat sportclubs geen trainingen, oefenwedstrijden of andere bijeenkomsten kunnen organiseren. Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Ons dringende advies is dan ook om tot en met 28 april geen georganiseerde sportactiviteiten plaats te laten vinden, ook niet in kleine groepen. De KNVvL wil bijdragen aan het indammen van het coronavirus en verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Waarom is het belangrijk dat bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden en andere evenementen worden afgelast?
Bij bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten zoveel mogelijk te vermijden. De KNVvL wil bijdragen aan het indammen van het coronavirus en verdere verspreiding van het virus voorkomen. Dit moeten we met zijn allen doen en we kunnen dit doen door sociale contacten tot een minimum te beperken.

Mag je trainen/bijeenkomen in kleine groepen?

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. Tot en met 28 april mogen er geen georganiseerde sportactiviteiten of recreatieve bijeenkomsten plaatsvinden, ook niet in kleine groepen. De gezondheid en veiligheid van iedereen staat voorop, we hopen op jullie begrip in deze tijden en rekenen erop dat ieder zijn verantwoordelijkheid hierin neemt.

Kunnen 1-op-1 trainingen wel door blijven gaan?

Tot en met 28 april mogen er geen georganiseerde activiteiten plaatsvinden en het advies is om sociale contacten zo veel mogelijk te vermijden. Dat geldt dus ook voor individuele trainingen.

Onze binnenaccommodatie hebben wij gesloten, mogen we buiten wel trainen/recreëren/samenkomen als we voldoende afstand houden?

KNVvL steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Ons dringende advies is om tot en met 28 april geen georganiseerde activiteiten te laten plaatsvinden. Ook niet buiten.

Wij staan met maar heel weinig mensen op een heel groot veld op hele grote afstand, mag dat ook niet?

KNVvL steunt de maatregelen van het kabinet om alle sportaccommodaties te sluiten. Ons dringende advies is om tot en met 28 april geen georganiseerde activiteiten te laten plaatsvinden. Alles met het doel om niet strikt noodzakelijke sociale contacten te vermijden en daarmee het virus minder kans te geven zich snel te verspreiden.

Kan ik nog deelnemen aan sportevenementen in het buitenland?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen naar het buitenland te reizen als het strikt noodzakelijk is. Lees voor meer informatie het artikel deelname aan sportevenementen in het buitenland van NOC*NSF.

Worden afgelaste wedstrijden ingehaald?
Wedstrijden worden door de clubs georganiseerd. Het is nu nog niet duidelijk welke wedstrijden uitgesteld moeten worden en wanneer deze weer ingehaald kunnen worden. We houden je op de hoogte via de website of neem contact op met de desbetreffende club.


Examens en brevetten

Mijn brevet verloopt bijna, maar door de maatregelen kan ik niet aan de eisen voldoen om te verlengen. Wat kan ik doen?
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in verband met de COVID-19 crisis een ontheffingsregeling aangenomen om houders van FCL bevoegdheden en medicals in staat te stellen deze te verlengen. Lees in dit bericht het laatste nieuws hierover.

Mijn medical verloopt bijna, maar ik kan nergens terecht voor een medische keuring. Wat nu?
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in verband met de COVID-19 crisis een ontheffingsregeling aangenomen om houders van FCL bevoegdheden en medicals in staat te stellen deze te verlengen. Lees in dit bericht het laatste nieuws hierover.

Ik heb me ingeschreven voor een examen/opleiding/evenement bij de KNVvL, gaat dit nog door?
Alle examens, opleidingen en evenementen tot en met 6 april zijn geannuleerd of uitgesteld. Deelnemers van examens, opleidingen en evenementen zijn hiervan al op de hoogte gesteld. Examens, opleidingen en evenementen tot en met 28 april worden ook door ons verzet of geannuleerd, deelnemers zullen hiervan nog bericht krijgen.

Aangemeld voor een examen of opleiding van voor 7 april en nog geen bericht gekregen over het uitstel of de annulering? Neem dan contact op met KEI via examens.kei@knvvl.nl.

Aangemeld voor een evenement van voor 7 april en nog geen bericht gekregen over het uitstel of de annulering? Neem dan contact met ons op via communicatie@knvvl.nl.

Alle examens, opleidingen en evenementen die na 28 april plaatsvinden zullen tot nader orde doorgaan. Mochten er nieuwe maatregelen worden getroffen, of de huidige maatregelen worden verlengd, dan zullen we de deelnemers per mail op de hoogte brengen. Houd ook onze de website in de gaten voor het laatste nieuws.

Sportondernemers en -clubs

Kan ik als sportclub of ondernemer een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten?
Op vrijdag 27 maart is het ministerie van Economische Zaken met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) gekomen. Eerder werd deze maatregel het Noodloket genoemd. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis, maar ook sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kunt u ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

Lees voor meer informatie ook het bericht van NOC*NSF.

De SBI-code van mijn bedrijf staat niet in de lijst voor de tegemoetkoming, wat kan ik doen?
Inmiddels hebben veel bedrijven en organisaties een beroep gedaan op de overheid voor een tegemoetkoming van geleden (inkomsten)schade door de COVID-19 crisis. De overheid volgt daarbij een systematiek waarbij gekeken wordt naar de bedrijfsactiviteit zoals het bedrijf of organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit zijn de zogenaamde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfs Indeling. Sommige SBI-codes zijn uitgesloten, zoals 'Personentransport door de Lucht' en 'Overig Sport- en Recreatieonderwijs'. Terwijl 'Overig Buitensport' weer wel onder de regeling valt. De ballonvaarders en sommige scholen voor bijvoorbeeld schermvliegen vallen buiten de boot. Dit kan natuurlijk niet.
Op deze pagina kan je aan de hand van het KVK-nummer checken of je in aanmerking komt voor een vergoeding.

De KNVvL is aangesloten bij MKB-Nederland en uiteraard bij NOC*NSF. Bij beide organisaties hebben we dit probleem inmiddels besproken. Doel is om gezamenlijk richting de overheid te treden en hier verandering in te brengen. Het is als bedrijf of organisatie ook mogelijk een melding te doen bij de overheid als blijkt dat je bent ingedeeld bij de KvK onder een SBI-code die op de lijst ontbreekt waar de regeling voor geldt. We adviseren je om het formulier in te vullen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de steunmaatregelen die de overheid biedt voor ondernemers en zzp'ers (in de sport)?
Het kabinet heeft besloten ondernemers en zzp’ers financiële ondersteuning te bieden. Er kan bijvoorbeeld tegemoet gekomen worden in loonkosten en de belastingbetalingen kunnen worden uitgesteld. Er is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen in plaats van de regeling werktijdverkorting. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht een beroep doen op deze regeling. De regeling geldt in ieder geval voor de komende drie maanden. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid en op de website van Werkgevers in de Sport.


Overig

Waar kan ik terecht met mijn sportvragen?
Neem in eerste instantie contact op met je club, school of bedrijf. Houd de website van de KNVvL in de gaten voor het laatste nieuws en lees ook de FAQ van NOC*NSF.

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een lijst met veelgestelde sportvragen opgesteld.

Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe maatregelen?
Op de website van de Rijksoverheid staan nieuwe en aangescherpte maatregelen van 23 maart beschreven. Lees hier ook de lijst met veelgestelde vragen.

Waar kan ik terecht met vragen over het virus en mijn gezondheid?
Op de website van het RIVM kun je informatie vinden over het coronavirus. Ook hier is een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.