Veelgestelde vragen

We krijgen veel vragen binnen over wat wel en niet mag in het kader van de door de overheid genomen maatregelen omtrent het coronavirus. Veel van deze vragen komen vaak terug en hebben wij hier voor je onder elkaar gezet.


Bijeenkomsten, evenementen en trainingen

Tot wanneer zijn de trainingen, wedstrijden en bijeenkomsten afgelast?
Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. Daarnaast is overleg met en toestemming van de gemeente nodig.

Vanaf 11 mei mag ook iedereen ouder dan 18 jaar weer buiten sporten en bewegen op 1,5 meter afstand van elkaar. Ook hier geldt: alleen trainingen zijn toegestaan, wedstrijden/competities en toernooien blijven verboden. Kleedkamers blijven gesloten en je doucht thuis. Ook hier moet eerst overleg met de gemeente plaatsvinden.

Als het virus onder controle blijft, kan per 1 september een volgende stap worden gezet: wedstrijden kunnen dan plaatsvinden zonder publiek.

Nederland heeft iedereen nodig in de aanpak tegen het coronavirus. De KNVvL wil bijdragen aan het indammen van het coronavirus en verdere verspreiding van het virus voorkomen.

Waarom is het belangrijk dat bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden en andere evenementen worden afgelast
?
Bij bijeenkomsten, trainingen, wedstrijden en evenementen komen (veel) mensen bij elkaar en zijn er (veel) mensen dicht bij elkaar. Virussen kunnen zich in dat soort situaties gemakkelijker verspreiden. Het advies is daarom om sociale contacten te beperken.

Kan ik nog deelnemen aan sportevenementen in het buitenland?
Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen naar het buitenland te reizen als het strikt noodzakelijk is. Lees voor meer informatie het artikel deelname aan sportevenementen in het buitenland van NOC*NSF.

Worden afgelaste wedstrijden ingehaald?
Wedstrijden worden door de clubs georganiseerd. Het is nu nog niet duidelijk welke wedstrijden uitgesteld moeten worden en wanneer deze weer ingehaald kunnen worden. Neem hierover contact op met de desbetreffende club.


Kinderen en jeugd

Vanaf 29 april mogen kinderen t/m 12 jaar en jeugd 13 t/m 18 jaar, onder begeleiding, weer samen trainen in de buitenlucht. Hoe kan dit in goede banen worden geleid?
Het kabinet heeft de gemeenten opgeroepen om deze sportactiviteiten te faciliteren en te organiseren, altijd onder begeleiding van buurtsportcoaches of het kader van sportaanbieders. Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk kinderen en jongeren de kans krijgen mee te doen, dus ook niet-leden van een vereniging.

Hiervoor is door NOC*NSF een protocol opgesteld. Met dit protocol willen we de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken. Hierbij willen we zoveel mogelijk ruimte voor lokaal maatwerk te bieden, uiteraard binnen de kaders van het kabinetsbeleid en de richtlijnen van het RIVM. Het protocol is hier te lezen.

Moeten kinderen en trainers/begeleiders 1,5 meter afstand houden?
Kinderen t/m 12 jaar hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te bewaren. Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten onderling wel 1,5 meter afstand bewaren. Alle kinderen moeten afstand houden van hun trainers.

Mag ik (vanwege mijn leeftijd of werk) training geven?
Risicogroepen: volwassenen die behoren tot de risicogroepen volgens het RIVM (boven de 70 jaar of met onderliggende aandoeningen) of volwassenen met specifieke gezondheidsklachten mogen niet naar sportaccommodaties komen en dus ook geen trainingen geven.

Jeugd: in het sportprotocol staat dat vermenging van de leeftijdsgroepen kinderen t/m 12 jaar en jeugd van 13 t/m 18 jaar op geen enkel moment is toegestaan. Een uitzondering hierop is dat iemand van 13 t/m 18 jaar wel als trainer voor de groep mag staan bij kinderen t/m 12 jaar. Wel is de trainer ervoor verantwoordelijk dat de jeugd zich aan de maatregelen houdt.

Zorgmedewerker: zorg gaat in deze voor, dus in dat opzicht is het verstandig de trainingen over te laten aan anderen. Er zijn echter ook maatregelen opgesteld voor zorgpersoneel. We raden je dus aan dit na te vragen bij jouw zorginstelling.

Krijgen de begeleiders in de sport ook de mogelijkheid om getest te worden bij klachten?
Op dit moment is dat nog niet het geval, maar dit is onder de aandacht van de beleidsmakers gebracht.

Lees hier de meest gestelde vragen over sporten en jeugd.


Examens en brevetten

Mijn brevet verloopt bijna, maar door de maatregelen kan ik niet aan de eisen voldoen om te verlengen. Wat kan ik doen?
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in verband met de COVID-19 crisis een ontheffingsregeling aangenomen om houders van FCL bevoegdheden en medicals in staat te stellen deze te verlengen. Lees in dit bericht het laatste nieuws hierover.

Mijn medical verloopt bijna, maar ik kan nergens terecht voor een medische keuring. Wat nu?
De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft in verband met de COVID-19 crisis een ontheffingsregeling aangenomen om houders van FCL bevoegdheden en medicals in staat te stellen deze te verlengen. Lees in dit bericht het laatste nieuws hierover.

Ik heb me ingeschreven voor een examen/opleiding/evenement bij de KNVvL, gaat dit nog door?
Alle examens, opleidingen en evenementen tot en met 19 mei zijn geannuleerd of uitgesteld. Deelnemers van examens, opleidingen en evenementen worden hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld.

Aangemeld voor een examen of opleiding van voor 20 mei en nog geen bericht gekregen over het uitstel of de annulering? Neem dan contact op met KEI via examens.kei@knvvl.nl.

Aangemeld voor een evenement van voor 20 mei en nog geen bericht gekregen over het uitstel of de annulering? Neem dan contact met ons op via communicatie@knvvl.nl.

Alle examens, opleidingen en evenementen die na 19 mei plaatsvinden zullen tot nader orde doorgaan, mits het mogelijk is 1,5 meter afstand tussen deelnemers te bewaren. Mochten er nieuwe maatregelen worden getroffen, of de huidige maatregelen worden verlengd, dan zullen we de deelnemers per mail op de hoogte brengen. Houd ook onze de website in de gaten voor het laatste nieuws.


Sportondernemers en -clubs

Overzicht financiële regelingen op Rijksoverheid.nl: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen


Kan ik als sportclub of ondernemer een tegemoetkoming ontvangen voor gemiste inkomsten?
Op vrijdag 27 maart is het ministerie van Economische Zaken met de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) gekomen. Deze kabinetsmaatregel is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Sportverenigingen en ondernemers in de sport kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep op deze regeling doen. Zij ontvangen dan een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Er geldt een aantal voorwaarden om voor de regeling in aanmerking te komen. Zo wordt op basis van KVK SBI-code gekeken welke ondernemingen een beroep op de regeling kunnen doen.

Aanvragen kunnen vanaf vrijdag 27 maart 2020 tot en met vrijdag 26 juni 2020 worden ingediend via www.rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Op die website kun je ook terecht voor meer informatie en het volledige overzicht van voorwaarden waaraan voldaan moet worden.

De SBI-code van mijn bedrijf staat niet in de lijst voor de tegemoetkoming, wat kan ik doen?
Op deze pagina kan je aan de hand van het KVK-nummer checken of je in aanmerking komt voor een vergoeding. Sommige SBI-codes zijn uitgesloten, we hebben dit besproken bij MKB-Nederland en NOC*NSF en doel is om gezamenlijk richting de overheid te treden en hier verandering in te brengen.

Zelf kun je dit formulier invullen om aan te geven dat jouw SBI-code niet in de lijst staat.

Waar kan ik meer informatie vinden over de steunmaatregelen die de overheid biedt voor ondernemers en zzp'ers (in de sport)?
Het kabinet heeft besloten ondernemers en zzp’ers financiële ondersteuning te bieden. Er kan bijvoorbeeld tegemoet gekomen worden in loonkosten en de belastingbetalingen kunnen worden uitgesteld. Er is een tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen in plaats van de regeling werktijdverkorting. Onder voorwaarden kunnen werkgevers met terugwerkende kracht een beroep doen op deze regeling. De regeling geldt in ieder geval voor de komende drie maanden. Kijk voor meer informatie op de site van de Rijksoverheid en op de website van Werkgevers in de Sport.

Welke andere regelingen zijn er getroffen voor sportclubs?
Stichting Waarborgfonds Sport biedt vanaf 1 mei 2020 specifieke borgstellingen aan, waardoor banken zogenaamde noodkredieten kunnen verstrekken. Het gaat hier om een lening om het faillissement van sportclubs te kunnen voorkomen. Er zitten een aantal voorwaarden aan vast. Lees er meer over op de website van SWS.

Er is ook € 110 miljoen extra beschikbaar gesteld door het kabinet, bedoeld om de huurkosten tussen 1 maart en 1 juni voor sportverenigingen te minimaliseren. Lees er meer over in dit artikel.

Hoe weet ik van welke maatregelen ik gebruik kan maken?
VNO-NCW en MKB-Nederland hebben een handige website gemaakt waar je kan controleren van welke maatregelen je gebruik kunt maken en welk effect deze hebben. De Corona Calculator bestaat uit het volgende:

  • Een overzicht van alle corona-steunregelingen: op basis van de ingevoerde SBI-code worden de relevante regelingen getoond;
  • Per regeling geeft de Corona Calculator met berekeningen een indicatie van de hoogte van de tegemoetkomingen, kredietmogelijkheden en mogelijkheden rond belastinguitstel;
  • In combinatie met de gemaakte berekeningen en een invoer van de te verwachten inkomsten en uitgaven, kan de Corona Calculator tevens inzicht geven in de liquiditeitspositie van de onderneming;
  • Op de website zijn ook de meeste veelgestelde vragen én antwoorden gebundeld.

Ga naar de Corona Calculator.

Mag de kantine/het terras per 1 juni ook weer open?
De mogelijkheid om sportkantines (inclusief terrassen) van (sport)verenigingen onder dezelfde voorwaarden als de horeca te openen is er niet. De mogelijkheid of deze per 1 juli wel open kunnen wordt nader door de overheid onderzocht. Voor zelfstandige restaurants op sportaccommodaties geldt dat zij de horecarichtlijnen kunnen volgen.


Overig

Waar kan ik terecht met mijn sportvragen?
Neem in eerste instantie contact op met je club, school of bedrijf. Houd de website van de KNVvL in de gaten voor het laatste nieuws en lees ook de FAQ van NOC*NSF.

Ook het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een lijst met veelgestelde sportvragen opgesteld.

Waar kan ik terecht met vragen over de nieuwe maatregelen?
Op de website van de Rijksoverheid staan alle maatregelen op een rij. Lees hier ook de lijst met veelgestelde vragen.

Waar kan ik terecht met vragen over het virus en mijn gezondheid?
Op de website van het RIVM kun je informatie vinden over het coronavirus. Ook hier is een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.