Actuele informatie

Op deze pagina voegen we nieuwe informatie over het coronavirus, de maatregelen en adviezen toe. Houd deze pagina in de gaten om op de hoogte te blijven wat de maatregelen betekenen voor jou en jouw sport.

De protocollen per luchtsport vind je hier: update protocollen.


Vrijdag 19 maart | Nieuwe NOTAM

A0621/21 NOTAMR A0500/21
Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/5255N00454E999
A) EHAA B) 2103181623 C) 2103302159 EST
E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS

BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19)
COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED.
NON COMMERCIAL FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO POB (NOT APPLICABLE FOR HOUSEHOLD MEMBERS, CHILDREN UNDER THE AGE OF 13 AND INSTRUCTORS/EXAMINERS PERFORMING THEIR DUTIES).

ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:
1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES:
HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
POLICE, HELICOPTER EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Aanvulling op de NOTAM:

 • Sinds 16 maart geldt het verbod op groepsvorming in alle privé voertuigen, inclusief luchtvaartuigen, en mogen maximaal 2 personen samen zijn. Mensen die op hetzelfde adres wonen en kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. De maximale groepsgrootte is te vinden in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19, artikel 3.1. In lid drie staat dat er tot 30 maart 2021 een maximum van twee (in plaats van vier) personen wordt gehanteerd. Contactberoepen vallen niet onder dit verbod, dus een situatie van 1 leerling + 2 instructeurs/examinatoren is toegestaan.
 • Parachutespringen wordt per 17 maart 2021 met betrekking tot de corona maatregelen gezien als een buitensport. Hier gelden op dit moment de volgende regels voor:
  • Jongvolwassenen van 18 tot en met 26 jaar mogen op sportaccommodaties buiten sporten of wedstrijden spelen met teams van de eigen club. Gezamenlijk sporten op andere locaties buiten is voor deze groep onder begeleiding toegestaan op initiatief (of in opdracht) van de gemeente.
  • Volwassenen vanaf 27 jaar mogen op sportaccommodaties buiten gezamenlijk sporten met maximaal vier personen. Sporten voor deze groep op andere locaties buiten is onder begeleiding toegestaan met maximaal vier personen op initiatief (of in opdracht) van de gemeente (exclusief trainer).
  • Wanneer de regels voor buitensport in de toekomst veranderen is dit dus ook meteen toepasbaar op het parachutespringen. Zoals in alle luchtvaartuigen geldt de 1,5 meter afstand regel niet.

Dinsdag 9 maart | Maatregelen verlengd tot 31 maart

Tijdens de persconferentie van maandag 8 maart werd duidelijk dat alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 30 maart. Vanaf 16 maart zijn er kleine aanpassingen op de maatregelen.

Lees voor meer informatie het bericht op de website van de Rijksoverheid.


Dinsdag 2 maart | Nieuwe NOTAM en protocollen

Tijdens de persconferentie vorige week werd bekend dat er voorzichtig meer speelruimte komt in de coronamaatregelen. Dat is goed nieuws, ook voor onze luchtsporten, omdat onder andere instructievluchten vanaf morgen 3 maart weer mogelijk zijn. In dit bericht vertellen we je meer over wat wel en niet kan op het moment.

NOTAM

Er is vanaf 3 maart een nieuwe NOTAM van kracht die luchtsporters meer ruimte geeft:

A0500/21
Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E/000/999/5255N00454E999
B) FROM: 21/03/03 00:00C) TO: 21/03/31 23:59 EST

COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
BASED ON THE LATEST COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19)
COMMERCIAL FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PASSENGERS WHERE THE DEPARTURE AND DESTINATION AERODROME ARE THE SAME ARE PROHIBITED.

ALL FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:
1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES:
HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN

5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

Aanvulling op de NOTAM door Ministerie I&W

Per 3 maart vervalt het verbod op contactberoepen. Voor de luchtvaart betekent dit dat alle praktijk training/examens/currency checks weer mogelijk zijn alsmede ook contactberoepen zoals tandem luchtsporten.

Het verbod op openstelling van publieke plaatsen (artikel 4.a.1.) met uitzondering van bedrijfsmatig personenvervoer, mits het vervoer primair de verplaatsing van de ene naar de andere locatie behelst en het vervoer geen recreatieve activiteit is blijft gelden. Het verbod op A naar A vluchten blijft dus bestaan. Onder dit verbod verstaan we commerciële rondvluchten van A naar A inclusief ballonvaren en inclusief parachutespringen.

Parachutespringen in clubverband wordt ook gezien als bedrijfsmatige activiteit en is verboden. Enkel parachutespringen in de privésfeer is mogelijk (familie/vrienden/kennissen).

Alle luchtvaartuigen, zowel commercieel als privé, zijn sinds de introductie van de tijdelijke regeling op 1 december 2020 uitgesloten van de eis om 1,5 meter afstand houden.

Met betrekking tot het aantal personen dat vervoerd mag worden is eerder aangesloten bij het dringende advies hoeveel personen thuis ontvangen mochten worden. Deze koppeling in de communicatie inzake het vervoer per auto is losgelaten. Voor de luchtvaart wordt dit nu ook aangepast voor privé vervoer, zodat het analoog is aan de situatie voor privé autovervoer.

Het dringende verzoek om bij voorkeur geen mensen van buiten het huishouden mee te nemen tijdens de vlucht (dit geldt niet voor commerciële vluchten en trainingsvluchten). Dit is momenteel ook het beleid voor vervoer per auto: https://www.rijksoverheid.nl/o...

Op openbare plaatsen geldt wél een maximum van twee personen. Zodra je dus uitstapt, formeel wel in groepjes van twee, anders heb je alsnog een overtreding.

Wat resteert:

Verbod op theorie examens, hier vindt op korte termijn besluitvorming plaats over een mogelijke versoepeling.

Verbod op A naar A. Het ministerie wil zich inzetten op versoepeling wanneer de volgende kans zich voordoet (en de corona situatie dat toelaat). Mogelijk maken van A naar A zou dan ook voor de andere vervoersmodaliteiten gelden, zoals rondvaartboten.

Duo/tandemvluchten

Deze zijn toegestaan, waarbij wel de oproep geldt om dit zoveel mogelijk te beperken tot huisgenoten.

Instructievluchten
Contactberoepen mogen weer worden uitgevoerd, dus instructievluchten zijn nu ook weer mogelijk.

Protocollen

We hebben de protocollen per luchtsport geactualiseerd. Parachutespringen en Ballonvaren zijn niet aangepast omdat hier vooralsnog geen versoepelingen worden doorgevoerd. Je vindt deze op onze website: protocollen per afdeling.

Examens

Dit weekend wordt door de minister besloten of examens vanaf 9 maart weer afgenomen mogen worden. Tot die tijd zijn de examens in ieder geval uitgesteld of geannuleerd. Zodra we meer weten, brengen we de examenkandidaten op de hoogte.


Vrijdag 26 februari update | Nieuwe Notam op komst en protocollen

Naar verwachting komt de nieuwe Notam maandag beschikbaar. Op dit moment zijn we samen met het ministerie aan het onderzoeken hoe, binnen de nieuw afgekondigde maatregelen, een zo breed mogelijke verruiming van de vliegmogelijkheden gerealiseerd kan worden. Maandag hebben we ook de daarop aangepaste protocollen beschikbaar.


Woensdag 24 februari update | Nieuwe Notam op komst

Vandaag hebben verschillende gesprekken met het ministerie van I&W plaatsgevonden betreffende een nieuwe Notam die vanaf 3 maart actief zal zijn. Deze Notam zal het mogelijk maken om weer instructievluchten uit te voeren. Ook tandemvluchten en sprongen wordt weer mogelijk. Verdere kleine verruimingen worden nog toegevoegd.
Naar verwachting wordt deze Notam vrijdag 26 februari gepubliceerd.


Woensdag 24 februari | Voorzichtige versoepelingen

Dinsdag 23 februari heeft het kabinet een aantal kleine versoepelingen aangekondigd van de corona maatregelen. Vliegen was natuurlijk onder voorwaarden nog steeds toegestaan, maar de versoepelingen gaan naar onze verwachting per 3 maart toch substantieel meer ruimte bieden. Dat betreft dan vooral de mogelijkheid om weer lesvluchten en checkstarts te mogen uitvoeren. De KNVvL is momenteel in gesprek met het ministerie en we verwachten dat de NOTAM op deze onderdelen zal worden aangepast. Dat geldt ook voor tandemvluchten/sprongen.

Verder zijn (vlieg)activiteiten buiten toegestaan, mits 1,5 meter aangehouden kan worden. Uiteraard blijven alle overige (hygiene) regels daarbij van kracht en ook de triage check. Wedstrijden zijn niet toegestaan. Kantines en dergelijke blijven gesloten. Ga uitsluitend naar de club om te vliegen en beperk de sociale contacten voor en na het vliegen tot een noodzakelijk minimum.


Woensdag 10 februari | Lockdown en avondklok verlengd

De lockdown en de avondklok zijn verlengd tot 2 maart. De maatregelen blijven tot die tijd hetzelfde. De volgende NOTAM is van kracht:

IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE CURRENTLY RESTRICTED:

1. GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH HOUSEHOLD MEMBERS ARE ALLOWED
2. NON COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO PASSENGERS (NON HOUSEHOLD MEMBERS) IN ADDITION TO THE PILOT
3. COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PEOPLE ARE ALLOWED WHEN THE SOLE PURPOSE OF THE FLIGHT IS TO TRAVEL TO A DIFFERENT LOCATION AND IT CAN NOT BE CONSIDERED A LEISURE FLIGHT.
4. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. SOLO TRAINING FLIGHTS EXEMPTED.
5. THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:
-(POWERED) PARAGLIDING.
-PARACHUTE FLIGHT.
- HANGGLIDING.

ALL CURRENTLY ALLOWED FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES: HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRU...
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.


Woensdag 20 januari | Lockdown verder aangescherpt

Het kabinet maakt zich grote zorgen om Britse variant van het coronavirus, die nog besmettelijker is dan het virus dat we al kennen. Daarom is het voornemen van het kabinet om binnen enkele dagen na instemming van de Tweede Kamer een avondklok in te voeren. Bovendien scherpt het kabinet het advies voor bezoek aan: ontvang maximaal één persoon van 13 jaar of ouder per dag en ga maximaal één keer per dag ergens op bezoek. Dit geldt vanaf vandaag. Ook worden extra beperkingen ingevoerd om het aantal internationale reisbewegingen tegen te gaan.

Deze extra maatregelen worden genomen om het aantal contactmomenten tussen personen zo veel mogelijk te beperken en daarmee de kans op besmetting te beperken.

Op de website van Rijksoverheid vind je een overzicht van alle nu geldende maatregelen: Rijksoverheid.nl


Woensdag 13 januari | Lockdown verlengd

Gisteravond is bekend gemaakt dat de huidige lockdown tot en met ten minste 9 februari is verlengd. De beperkingen zijn niet veranderd voor onze luchtsporten.

Meer informatie: Rijksoverheid.nl


Dinsdag 12 januari | Persconferentie

Vanavond geven Rutte en De Jonge een persconferentie over de coronamaatregelen. Deze zal gaan over de eventuele verlening van de huidige lockdown. Op woensdag 13 januari zullen we in dit bericht laten weten of dit nog veranderingen meebrengt voor onze luchtsporten en leden.


Dinsdag 22 december | Nieuwe NOTAM

Er is een nieuwe NOTAM verschenen waarin een aantal tekstuele aanpassingen zijn gemaakt ten opzicht van de NOTAM van donderdag 17 december. De formulering is hierdoor duidelijker, de inhoud is hetzelfde:

IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE CURRENTLY RESTRICTED:

1. GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH HOUSEHOLD MEMBERS ARE ALLOWED
2. NON COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED WITH A MAXIMUM OF TWO PASSENGERS (NON HOUSEHOLD MEMBERS) IN ADDITION TO THE PILOT
3. COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS WITH THE MAIN PURPOSE OF TRANSPORTING PEOPLE ARE ALLOWED WHEN THE SOLE PURPOSE OF THE FLIGHT IS TO TRAVEL TO A DIFFERENT LOCATION AND IT CAN NOT BE CONSIDERED A LEISURE FLIGHT.
4. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. SOLO TRAINING FLIGHTS EXEMPTED.
5. THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:
-(POWERED) PARAGLIDING.
-PARACHUTE FLIGHT.
- HANGGLIDING.

ALL CURRENTLY ALLOWED FLIGHTS SHOULD ADHERE TO THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS.
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS.
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING.
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES: HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRU...
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
POLICE, HEL EMERGENCY SERVICES AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.


Donderdag 17 december | nieuwe NOTAM met toelichting

(A2946/20 NOTAMR A2342/20
Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E /000/999/5255N00454E999
A) EHAA B) 2012171731 C) 2101192259
E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE CURRENT COVID-19 REGULATIONS (TIJDELIJKE REGELING MAATREGELEN COVID-19) GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:
1. COMMERCIAL GENERAL AVIATION FLIGHTS TRANSPORTING PEOPLE ARE ALLOWED WHEN THE SOLE PURPOSE OF THE FLIGHT IS TO TRAVEL TO A DIFFERENT LOCATION AND IT CAN NOT BE CONSIDERED A LEISURE FLIGHT
2. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
3. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
4. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE
MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
5. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY
CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRU...
6. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE:
1. POLICE, HEL EMERGENCY SERVICE AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
2. INSTRUCTION, EXAMINATION, PROFICIENCY AND TRAINING FLIGHTS ARE PROHIBITED. SOLO TRAINING FLIGHTS EXEMPTED.
3. THE FOLLOWING TANDEM ACTIVITIES ARE PROHIBITED:
-(POWERED) PARAGLIDING.
-PARACHUTE FLIGHT
-HANGGLIDING

Vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is er een toelichting gegeven bij deze NOTAM. Deze lees je hier.Donderdag 17 december | Aanvulling lockdown

NOTAM
Het nieuws over de Corona-maatregelen tijdens de huidige lockdown van ons land volgt elkaar snel op. De NOTAM is aangepast. Lesvluchten en commerciële (rond)vluchten zijn niet meer toegestaan. Ook tandemspringen en -vliegen bij parachutespringen, paramotorvliegen en paragliding mag niet meer. Privévluchten zijn wel toegestaan. Het vergelijk met het gebruik van een privé-auto gaat hier op. Dit mag immers ook, met maximaal twee passagiers.

Onderhoud van materiaal

Om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen zal er noodzakelijk winteronderhoud moeten plaatsvinden. Ook hier moeten we invulling geven aan de maatregelen. Noodzakelijk onderhoud moet kunnen doorgaan en is daarom niet verboden. De overheid heeft dit ook vastgelegd: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-66909.html

Artikel 4.a1 Sluiting publieke plaats
“Onverminderd artikel 58h, tweede lid, van de wet en artikel 4.4, eerste en derde lid, worden van 15 december 2020 tot en met 19 januari 2021 geen andere publieke plaatsen voor publiek opengesteld dan:
r. locaties voor reparatie en onderhoud van goederen;”

De KNVvL heeft dit ter verificatie bij het ministerie van van Infrastructuur en Waterstaat (DGLM) voorgelegd en men deelt de uitleg die de KNVvL hieraan geeft: onderhoud aan het materieel mag doorgang vinden, maar uiteraard wel met alle gepaste maatregelen. Werk bijvoorbeeld uitsluitend met mensen die strikt noodzakelijk zijn voor het onderhoud. Meld je van te voren aan en werk zoveel mogelijk in (vaste) shifts. Beperk zoveel mogelijk de sociale interactie.

Bij alles geldt: houd 1,5 meter aan tot elkaar en zorg voor goede hygiëne en ventilatie op de werkplek. De norm blijft echter thuis blijven. Dus als het onderhoud nog even kan wachten dan is dat het beste.


Dinsdag 15 december | Lockdown

Van 15 december 2020 tot 19 januari 2021 heeft de overheid een vergaande lockdown van ons land aangekondigd. Wat betekent dit voor de luchtsport en voor het (winter)onderhoud aan materiaal, gebouwen en vliegtuigen?

NOTAM
Concrete antwoorden op deze specifieke vragen zal je niet snel terugvinden bij de Rijksoverheid. Toch heeft iedereen en elke organisatie de verantwoordelijkheid om invulling aan de maatregelen te geven. Vanuit de KNVvL doen we dat uiteraard ook. Het ministerie heeft nog geen wijzigingen doorgevoerd op COVID-19 NOTAM die vliegen onder voorwaarden toestaat. De signalen die wij krijgen lijken er op te wijzen dat de NOTAM van kracht blijft. Vliegen is dus vooralsnog niet verboden.

Activiteiten zoveel mogelijk staken
Ondanks dat vliegen niet verboden is, willen wij iedereen adviseren dit te beperken tot een minimum. Het land is niet meer in een gedeeltelijke, maar een echte lockdown. Er is opnieuw een groot pakket aan maatregelen om sociale contacten, reizen en groepsrecreatie te beperken. De norm is zoveel mogelijk thuis te blijven. Dit werd ons ook tijdens de indringende boodschap van de minister-president op het hart gedrukt. Door deze combinatie van omstandigheden kan de KNVvL niet anders dan te adviseren om de activiteiten te staken.

Winteronderhoud
Om klaar te zijn voor het nieuwe seizoen zal er noodzakelijk winteronderhoud moeten plaatsvinden. Ook hier moeten we invulling geven aan de maatregelen. Noodzakelijk onderhoud moet kunnen doorgaan en is niet verboden, maar gezellig kletsend met een groepje aan een (zweef)vliegtuig of het (club)gebouw klussen is niet de bedoeling. Beperk het sociale aspect van winteronderhoud tot een minimum en zet uitsluitend mensen in die strikt noodzakelijk zijn voor het onderhoud. Meld je van te voren aan en werk zoveel mogelijk in (vaste) shifts.

Bij alles geldt: blijf zoveel mogelijk thuis, houd 1,5 meter aan tot elkaar en zorg voor goede hygiëne en ventilatie op de werkplek.

De geplande examens in de periode tot 19 januari zullen niet doorgaan. Cursussen en vergaderingen zullen online uiteraard wel doorgaan.


Woensdag 2 december | Verlenging geldigheidsduur van bevoegdheden en certificaten

In navolging op de eerdere regeling die in het voorjaar werd gelanceerd heeft ILT opnieuw een General Approval uitgegeven die de mogelijkheid geeft om gedurende de beperkingen onder de COVID-19 maatregelen een verlenging te verkrijgen van bevoegdheden en certificaten. De spelregels zijn ongeveer hetzelfde gebleven.

Lees er meer over in het nieuwsbericht: Verlenging geldigheidsduur van bevoegdheden en certificaten


Dinsdag 1 december | Mondkapjes verplicht

Vanaf vandaag, 1 december, is het verplicht om een mondkapje te dragen in winkels, bij de kapper, in musea, het theater en in de bibliotheek. Ook in het onderwijs wordt het dragen van een mondkapje verplicht voor iedereen boven de 12. In het openbaar vervoer waren mondkapjes al verplicht, maar vanaf vandaag dus ook op stations en bij bus- en tramhaltes.

Op school, in de horeca en in het theater mag het mondkapje af als je zit, bij contactberoepen zoals de kapper niet.

Een mondkapje moet je neus en mond volledig bedekken.

Woensdag 18 november | Terug naar gedeeltelijke lockdown

Tijdens de persconferentie van 17 november is bekend gemaakt dat de verzwarende maatregelen van de gedeeltelijke lockdown niet wordt verlengd. Dat betekent dat we per 19 november teruggaan naar de gedeeltelijke lockdown van voor 4 november. De belangrijkste maatregelen voor onze sector zijn:

 • Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig. Deze ziet toe op het naleven van de protocollen en maatregelen en kan corrigerende maatregelen nemen.
 • Per ruimte maximaal 30 personen binnen, houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Maximaal 4 personen toegestaan bij een gezamenlijke activiteit, denk aan opbouwen en afbreken of onderhoud van een toestel. Houd ook hierbij 1,5 meter afstand.
 • Alle vliegers/springers melden zich van te voren aan en worden geregistreerd met naam en contactinformatie.
 • Clubs werken met tijdslots.
 • Alle hygiëneregels en de gezondheidschecks blijven van kracht.
 • Kleedruimtes en douches zijn gesloten.
 • Sportkantine/clubhuis mag niet voor horeca gebruikt worden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje in binnenruimtes.

De NOTAM van 22 oktober blijft tot 15 januari van kracht en onder de daarin vermeldde voorwaarden kunnen we blijven vliegen.


Woensdag 4 november | Tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown

Vanavond wordt om 22.00 uur de gedeeltelijke lockdown tijdelijk verzwaard. De extra maatregelen zijn twee weken geldig, tot en met woensdag 18 november. De huidige NOTAM blijft hetzelfde, wat er dus voor ons verandert is het volgende:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis en vermijd niet-noodzakelijke reizen.
 • Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende huishoudens (een huishouden heeft geen maximaal aantal personen).
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in publieke binnenruimtes.
 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 2 personen.

De extra maatregelen zijn genomen om contactmomenten verder in te perken en daarmee de verspreiding van het virus te beperken. Wij vragen je hierin je eigen verantwoordelijkheid te nemen en de verdere verspreiding van het virus te voorkomen.

De protocollen zijn aangepast, deze kun je vinden op deze pagina.

Bestand Type Grootte
Tijdelijke verzwaring gedeeltelijke lockdown pdf 212,005 KB

Donderdag 22 oktober | NOTAM ongewijzigd verlengd tot 15 januari 2021

Het ministerie van I&W heeft ons op 22 oktober bevestigd dat de NOTAM ongewijzigd wordt verlengd tot 15 januari 2021.
Hieronder vind je de nieuwe NOTAM:

A2342/20 - COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE: POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.
FROM: 22 OCT 2020 09:22 TO: 15 JAN 2021 12:00 EST. CREATED: 22 OCT 2020 09:23


Maandag 19 oktober | Onderzoek Mulier Instituut

Het Mulier Instituut houdt voor de tweede keer een peiling onder sportverenigingen naar de gevolgen van de Coronamaatregelen. De peiling is om in te zien in hoeverre de compenserende maatregelen voor de sport en het algemene noodpakket volstaan en welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn.

Door de vragenlijst in te vullen, help je als club bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting bij de hand te hebben. Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Vul per vereniging niet meer dan één vragenlijst in.

Lees voor meer informatie over het onderzoek en de vragenlijst dit bericht.


Woensdag 14 oktober

Op dinsdag 13 oktober 2020 zijn tijdens een persconferentie de nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Er zijn nieuwe maatregelen nodig, omdat het risiconiveau gestegen is tot ‘zeer ernstig’ en het aantal besmettingen drastisch moet dalen. De maatregelen gaan in op 14 oktober om 22.00 uur en worden in de weken voor 27 oktober geëvalueerd. We zullen dan te horen krijgen wat het effect van de maatregelen is geweest en of en hoe deze worden verlengd. Een volledig overzicht kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Voor onze sector en leden betekenen de nieuwe maatregelen concreet het volgende:
- maatregelen op de grond en in en om het gebouw zijn verscherpt, zie de protocollen per luchtsport
- vliegen blijft gewoon mogelijk

Neem je verantwoordelijkheid en voorkom verdere verspreiding van het virus.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de KNVvL via coronacrisisteam@knvvl.nl.

NOTAM blijft geldig

De huidige COVID-19 notam is van kracht tot 30 oktober 2020. Dat betekent dat vliegen mogelijk blijft onder deze voorwaarden. In het vliegtuig en tijdens het in- en uitstappen houd je je aan deze voorwaarden.

A2125/20 - COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE: POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED. 28 SEP 12:37 2020 UNTIL 30 OCT 12:00 2020 EST. CREATED: 28 SEP 12:38 2020

Huidige coronamaatregelen

Op de grond worden een aantal zaken aangescherpt. Binnen mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn, mits 1,5 meter afstand aangehouden kan worden. Als team mogen maximaal 4 mensen samen een activiteit uitvoeren, hier geldt ook de 1,5 meter afstand.

Alle maatregelen voor onze sector op een rij

 • Er is altijd een coronaverantwoordelijke aanwezig. Deze ziet toe op het naleven van de protocollen en maatregelen en kan corrigerende maatregelen nemen.
 • Per ruimte maximaal 30 personen binnen, houd altijd 1,5 meter afstand.
 • Maximaal 4 personen toegestaan bij een gezamenlijke activiteit, denk aan opbouwen en afbreken of onderhoud van een toestel. Houd ook hierbij 1,5 meter afstand.
 • Alle vliegers/springers melden zich van te voren aan en worden geregistreerd met naam en contactinformatie.
 • Clubs werken met tijdslots.
 • Alle hygiëneregels en de gezondheidschecks blijven van kracht.
 • Kleedruimtes en douches zijn gesloten.
 • Sportkantine/clubhuis mag niet voor horeca gebruikt worden.
 • Publiek is niet toegestaan.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Draag een mondkapje in binnenruimtes.

Onze adviezen

 • Kom alleen om te vliegen of voor een clubactiviteit naar de club.
 • Kom niet te vroeg en verlaat de accommodatie na afloop direct.
 • Neem geen gasten mee en kom met eigen vervoer. Vermijd het openbaar vervoer.

Opleiding en examen

 • Tijdens bewegingen door het pand draagt iedereen altijd een mondkapje.
 • Tijdens examens dragen examenkandidaten een mondkapje.
 • Tijdens lessen mogen mondkapjes af, zodra je op je plek zit.

Protocollen

We werken aan een nieuwe versie van de protocollen per afdeling. Deze zullen uiterlijk donderdagavond 15 oktober op onze website beschikbaar zijn.

Handige links


Dinsdag 13 oktober

Vanavond maakt het kabinet in een persconferentie opnieuw nieuwe maatregelen bekend. Deze gaan morgen om 22.00 uur in. De persconferentie is om 19.00 uur en is te volgen via de NOS.

Wat de maatregelen voor onze sporten betekenen zullen we morgen op onze website met jullie delen.


Vrijdag 2 oktober

Er is door de overheid een dringend advies gegeven voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Het gaat hier niet om een verplichting, maar het wordt wel sterk aangeraden.

Het gaat om (binnen)ruimtes waar mensen staan of lopen. Als iedereen een zitplaats heeft, is een mondkapje niet nodig, maar zodra je opstaat van je plek wordt het dragen wel aangeraden.

Het gaat hier om niet-medische mondkapjes. Medische mondkapjes blijven nodig voor de zorg. Het is aan de club om het dragen van een mondkapje te verplichten of niet.

Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl


Woensdag 30 september

Afgelopen maandag werden tijdens een persconferentie de nieuwe coronamaatregelen bekend gemaakt. Deze zijn ingegaan op dinsdag 29 september om 18.00 uur en worden op 20 oktober geëvalueerd. We zullen dan te horen krijgen wat het effect van de maatregelen is geweest en of en hoe deze worden verlengd. In dit bericht leggen we uit wat deze nu voor onze luchtsporten en leden betekenen. Een volledig overzicht kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

Bij vragen of opmerkingen kun je contact opnemen met de KNVvL via coronacrisiteam@knvvl.nl.

Nieuwe NOTAM

Er is een nieuwe NOTAM gepubliceerd voor de luchtvaart. Het enige verschil met de reeds bestaande notam is de start en einddatum.

Q) EHAA/QXXXX/IV/NBO/E/000/999/5255N00454E999
B) FROM: 20/09/28 12:37C) TO: 20/10/30 12:00 EST
E) COVID-19: FLIGHT RESTRICTIONS
IN ACCORDANCE WITH COVID-19 MEASURES BASED ON THE DIRECTIVE OF THE MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, WELFARE AND SPORT AND THE MINISTRY OF JUSTICE AND SECURITY GENERAL AVIATION FLIGHTS ARE ALLOWED UNDER THE FOLLOWING CONDITIONS:

1. DISINFECT CABIN, SEATS AND INSTRUMENTS
2. REGISTRATION AND IDENTIFICATION OF PASSENGERS
3. ALL PASSENGERS ARE REQUIRED TO USE A MANDATORY NON MEDICAL FACE MASK FROM BEFORE BOARDING UNTIL AFTER DISEMBARKING,
4. BEFORE BOARDING, A HEALTH CHECK OF ALL POB SHALL BE PERFORMED BY CREW BASED ON THE RIVM GUIDELINES
HTTPS://WWW.RIVM.NL/CORONAVIRUS-COVID-19/ADVIEZEN-WERK-VRIJE-TIJD/GENERIEK-KADER-CORONAMAATREGELEN
5. COMPANIES SHALL ADHERE TO COMPANY SPECIFIC PROTOCOL.

NOTE: POLICE, HEMS AND SAR FLIGHTS ARE EXEMPTED.

De reeds bestaande maatregelen blijven van kracht. Bekijk ook hierom het protocol van je afdeling nog een keer goed.

Beperkingen sportverenigingen

Coronaverantwoordelijke
Er moet te allen tijde een coronaverantwoordelijke op de club aanwezig zijn. Let hier goed op, hier zal op gecontroleerd worden!

Thuiswerken

Thuiswerken is de norm, tenzij dat echt niet kan. Voor jullie heeft dit waarschijnlijk vooral betrekking op vergaderingen. Doe deze zoveel mogelijk online. Wij hebben handleidingen geschreven voor het gebruik van Zoom en Meet. De ALV is hier een uitzondering op, dit is een wettelijke verplichte bijeenkomst en deze mogen tijdens de maatregelen doorgaan. Let er hierbij wel op dat iedereen 1,5 meter afstand kan bewaren.

Sportkantines

Sportkantines zijn gesloten. N.B. bij een aparte horecagelegenheid op de club gelden andere regels. Hiervoor verwijzen we je graag naar de website van de KHN.

Maximum aantal personen op de club

Er geldt voor sportclubs- en verenigingen geen maximum van 30 personen binnen en 40 personen buiten: sportverenigingen, luchthavens en trainingsinstellingen vormen een uitzondering op deze regel. Iedereen moet wel te allen tijde 1,5 meter afstand kunnen bewaren!

Registratie

Elke bezoeker die geen lid van de vereniging is, moet zich registreren. Dit is nodig voor eventueel bron- en contactonderzoek van de GGD. De gegevens die worden opgegeven mogen alleen voor dit doeleinde worden gebruikt en moeten na 14 dagen vernietigd worden.

Kom alleen naar de club als het nodig is

Er mag tijdens wedstrijden geen publiek aanwezig zijn. Ons advies is verder om alleen naar de club te komen als je komt (lucht)sporten of meedoet aan een clubactiviteit. Neem geen gasten mee en kom zoveel mogelijk met je eigen vervoer. Probeer openbaar vervoer te vermijden.

Verlaat de accommodatie direct als je hebt gevlogen/de activiteit is afgelopen. Blijf niet nodeloos op de club hangen.

Lokale verschillen

Er zijn landelijke maatregelen, maar de veiligheidsregio’s kunnen ook lokale maatregelen treffen. Controleer dit ook voor jouw club. Je kunt dit doen via het Coronadashboard van Rijksoverheid.

KNVvL Verenigingsbureau

De medewerkers van het verenigingsbureau werken weer vanuit huis, tenzij we onze werkzaamheden niet vanuit huis kunnen doen. Sommige collega’s zullen dus in beperkte mate op het kantoor aanwezig zijn. Wat betekent dit voor jullie?

Bereikbaarheid

We zijn uiteraard nog steeds bereikbaar via mail en telefoon. We raden je wel aan in eerste instantie te mailen (ledenservice@knvvl.nl) en alleen te bellen bij vragen met spoed (0348-437060).

Bestellingen uit de webshop

We proberen je bestelling zo snel mogelijk bij je op de mat te krijgen, maar door de maatregelen kan het langer duren dan normaal. We komen zo min mogelijk op kantoor en zullen dus ook de post en webshopartikelen minder vaak versturen.

Vergaderen op het verenigingsbureau

Bijeenkomen op het verenigingsbureau kan slechts zeer beperkt en alleen indien strikt noodzakelijk en het niet online kan. Dit dient altijd in overleg te gebeuren. Neem daarvoor contact op met Elianne Mercx via office@knvvl.nl.

Lessen en examens

We zullen onze lessen zoveel mogelijk online verzorgen. Examens kunnen doorgaan, al kan het zijn dat een datum om logistieke redenen verandert. Kandidaten krijgen hierover bericht van ons.

Andere handige links

RIVM: generiek kader coronamaateregelen
Rijksoverheid: regels voor binnen en buiten
Rijksoverheid: basisregels voor iedereen
NOC*NSF: coronavirus en sport


Dinsdag 22 september - aangescherpte maatregelen in zes veiligheidsregio's

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht. Het gaat om de volgende regio's: Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden. Bekijk hier bij welke veiligheidsregio jouw gemeente hoort.

Overkoepelend zijn drie maatregelen afgekondigd:

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie.

De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de zes regio’s specifieke maatregelen per regio nemen.

Het melden dient te geschieden aan de voorzitter van de veiligheidsregio. Op dit moment richten de veiligheidsregio’s dit meldingsproces in.

Het actuele advies aan sportclubs in deze veiligheidsregio’s is op dit moment:

 • Zorg ervoor dat er altijd een corona coördinator (herkenbaar) aanwezig is op de vereniging. Deze coördinator is aanspreekpunt voor eventuele handhavers die een controle uitvoeren. (Dit is niet nieuw maar in het kader van handhaving van de nieuwe maatregelen nog belangrijker geworden!)
 • ‘Better safe than sorry’: Neem contact op met de eigen gemeente wanneer je verwacht dat er meer dan 50 personen aanwezig zijn op je complex om dat bij hen aan te melden en aan hen te vragen hoe je dit aan kan melden bij de voorzitter van de veiligheidsregio.