Op woensdag 6 juni werd het convenant getekend tussen ILT en de KNVvL inzake het melden van voorvallen en incidenten voor de luchtsporten. Met deze ondertekening is een grote stap vooruit gezet voor het verhogen van de luchtvaartveiligheid.

Er wordt gevolg gegeven aan EU verordening 376/2014, maar in een format waarbij de KNVvL de meldingen via eigen meldingsmiddelen kan verzamelen. KNVvL zal deze meldingen anoniem doorzetten aan het Analyse Bureau Luchtvaart (ABL) waarmee wordt voldaan aan de Europese regel.

De KNVvL is hierdoor in staat meldingen in eigen beheer te analyseren en intern verbetermaatregelen op te stellen en in te voeren. De rol van de KNVvL in het kader van veiligheid en eigen verantwoording wordt hiermee erkend. Andersom kan het ABL meldingen die zijn ontvangen over luchtsporten aan de KNVvL doorgeven. Hierdoor wordt kennis over voorvallen gedeeld.

Naar verwachting zal de drempel om te melden voor luchtsporters met dit convenant verlaagd worden, wat zal leiden tot een verhoging van het veiligheidsbewustzijn en de veiligheid. Dit alles past binnen het kader van het State Safety Program, waaruit voor de KNVvL het GA actieplan is opgesteld.

Voor de knvvl tekende voorzitter Ronald Schnitker en namens ILT tekende directeur Luchtvaart Jacqueline Lamé.


Lees ook op de website van het ministerie: Convenant melden luchtvaartvoorvallen ILT en KNVvL.

Download 'Convenant melden luchtvaartvoorvallen ILT en KNVvL'