Met regelmaat hebben we overleg met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Eén van die gesprekken gaat over de tarieven die gerekend worden voor de afgifte van brevetten. Wij vinden deze tarieven exceptioneel hoog. De uitgifte van de brevetten heeft ILT uitbesteed aan KIWA, middels een contract voor 30 jaar.

Zoals bekend heeft ILT besloten de brevetten voor ballonvaren en zweefvliegen (die nu door de KNVvL uitgegeven worden) in eigen beheer uit te gaan geven. Als reden wordt aangegeven dat dit niet anders kan vanwege EASA regelgeving, dat er problemen waren met de uitgifte door KIWA en dat ILT niet nog een keer deze problemen met EASA wil hebben. Een bijzonder antwoord; in andere Europese landen is dit op een andere manier geregeld. Het is niet de inspectie die de uitgifte verzorgd, maar bijvoorbeeld de Aeroclub.

Een bezoek aan EASA in Keulen met onder andere de heer Kneepkens gaf een ander beeld. EASA heeft een probleem met de uitgifte door KIWA omdat KIWA geen inhoudelijke kennis heeft van vliegbrevetten. EASA vindt dat de KNVvL dat wel heeft en juicht toe dat partijen in Europa, zoals de KNVvL, deze uitgifte verzorgen. Zeker omdat de KNVvL een bewezen staat van dienst heeft. De uitleg van ILT komt in zijn geheel niet overeen met de uitleg van EASA. Kennelijk heeft ILT andere redenen om de brevetuitgifte naar zich toe te trekken. De reden hiervoor is voor de KNVvL onduidelijk.

Waarom wil de KNVvL de brevetten blijven uitgeven?

Er zijn twee belangrijke redenen.

Ten eerste de veiligheid. De KNVvL met haar leden heeft een enorme kennis op het gebied van luchtvaart en luchtvaartveiligheid. Het uitgeven van een brevet is het bevestigen van een niveau van bekwaamheid. Het is de kwaliteitscheck van de vliegvaardigheid. Daarom hecht EASA aan het ‘inhoudelijk verstand hebben van de materie’ bij het uitgeven van brevetten. Wie kan dit beter dan de KNVvL?

Verder is op deze manier een databank beschikbaar voor clubs; die hebben inzicht in de status van de brevetten van hun leden. Hiermee kan direct op veiligheid (ervaring) gestuurd worden. Daarbij geven we brevethouders een melding wanneer hun brevet / aantekeningen / bevoegdheden verlopen. Dit vervalt ook wanneer we het inzicht verliezen. Nog een duidelijke stap terug in veiligheid.

Ten tweede de kosten. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de kosten op langere termijn zijn. Welke kosten op dit moment inzichtelijk zijn, zijn die van het vergelijkbare PPL (Private Pilot License), uitgegeven door ILT belegd bij KIWA. Onderstaande tabel laat opzienbarende getallen zien. Aan de ene kant van de schaal vinden we Griekenland met een uitgifte voor 6 euro. De andere kant laat Nederland zien met een schrikbarende 599 euro! Alle gesprekken met ILT en KIWA hierover hebben echter als uitkomst: wij werken tegen kostprijs en het contract is voor 30 jaar.

Al we daar ook nog de kosten voor de examens bijtellen (150 euro per vak) dan wordt al snel duidelijk dat een behoorlijke financiële rem gezet wordt op het behalen van de juiste papieren.

We willen graag mensen zo goed mogelijk opleiden, inclusief examens en brevet. Waarom legt de overheid dan zo een enorme financiële drempel neer?

Het goede nieuws is dat we in ieder geval voor ballonvaren en zweefvliegen de examens mogen (blijven) uitvoeren.

Inmiddels zijn zowel de staatssecretaris als de Inspecteur Generaal, die de beslissing genomen hebben de brevetten weg te halen, niet meer in functie. Nieuwe gesprekken zullen dan ook weer volgen om in het belang van de veiligheid de brevetuitgifte bij de KNVvL te laten. Daar waar het al vele jaren tot ieders tevredenheid gedaan wordt!

Bron IAOPA Europe

IAOPA Members Compare PPL Fees

Recently conversation broke out online, as it sometimes does about important issues, about PPL fees around Europe. It started when a IAOPA representative from Holland noted the high fee in his country. Following a few other responses, another rep summarised the fees that we'd been informed of in a table:

Table link