De afgelopen periode heeft het bondsbureau nogal wat veranderingen gekend met de nodige vertrekkende en gelukkig ook weer nieuwe collega’s. Het is fijn om te kunnen constateren dat we op dit moment weer op volle sterkte zijn. Het lijkt daarom een goed moment om de medewerkers weer even opnieuw aan u voor te stellen. De komende weken zullen er korte interviews met het team verschijnen op onze site voor een meer gedetailleerd voorstelrondje.

Ledenservice

Op ledenservice werken Kaylee Slag (0,9 fte), Sanne de Bonte (0,8 fte) en Liesanne de Wijs (via NOC*NSF SportSupport ,0,2 fte) elke dag aan een optimale dienstverlening voor al onze leden en afdelingen. Sanne springt naast haar werk op ledenservice ook bij met het uitvoeren van diverse communicatie-werkzaamheden. Omdat we aan de start van een ICT-ontwikkeling staan, zullen we aan het eind van het jaar kijken hoe de functie van Sanne veranderd.

Operations

Binnen de afdeling Operations hebben we twee oudgedienden; Bryan Meijers (0,8 fte) en Ronald Overdijk (0,8 fte) Zij zijn onder andere aanspreekpunt voor Veiligheid en Operations, maar ook voor de afdelingen Motorvliegen en Parachutespringen.

Public Affairs en Accountmanager Zweefvliegen

Frank Schellenberg (1,0 fte) is per 1 september begonnen als accountmanager voor Zweefvliegen (0,6 fte) maar is ook aangesteld als Public Affairs medewerker (0,4 fte) waarmee we als KNVvL de komende periode onze KNVvL-brede ambities op dit vlak willen realiseren.

Secretariële ondersteuning en ICT

Ronald de Vries (0,4 fte) is als zzp-er ingehuurd en tot eind van dit jaar actief ter secretariële ondersteuning van de afdeling Zweefvliegen, maar kijkt ook mee met het ICT-traject voor onder andere de CAO. Ook met Ronald kijken we aan het eind van het jaar waar we staan wat betreft zijn functie.

Bestuurssecretaris

Alexandra Bone (0,4 fte) is tot eind van het jaar werkzaam als bestuurssecretaris en vooral actief op het dossier Statutenwijziging en Reglementen.

Accountmanager Ballonvaren en KEI

Nog een oudgediende is Jacqueline Zwarteveen (1,0 fte). Zij is accountmanager voor de afdeling Ballonvaren en actief voor onder andere DTO Ballonvaren, en het KEI (KNVvL Examinering Instituut)

Sportstimulering

En ook Frouwke Kuijpers (0,6 fte) is een oude bekende, maar inmiddels met een wat gewijzigd takenpakket. Haar tijdelijke werkzaamheden voor de afdeling Zweefvliegen komen te vervallen. Frouwke gaat zich de komende periode vooral richten op de afdeling-overstijgende ontwikkeling van topsport en brede sportstimulering van de luchtsport. Met name de doelgroepen Jeugd en Vrouwen krijgen haar aandacht.

Financiën

Helen de Mik (1,0 fte) is onze bekende, hardwerkende financieel medewerkster.

Marketing en Communicatie

Maaike Pauw (0,7 fte) start per 26 september binnen het team als Marketing- en Communicatie medewerker. Je kan bij haar voor alle vragen op het gebied van social media, nieuwsbrieven, evenementen en alle communicatieve uitingen terecht.

Management assistent

Maureen Wollenberg (0,8 fte) zal per 14 november de functie van Management Assistent gaan vervullen. Op haar moeten we dus nog heel even wachten.

Stagair

Ook start per 14 september Britt Mink, stagiaire van de Breda University of Applied Sciences, waarbij zij ons de komende 4 maanden gaat helpen bij het stimuleren van onze online communicatie, met name voor de jeugd.

Directeur

En tenslotte Rembert Groenman (0,8 fte) die per 1 april begonnen is als directeur van de KNVvL.

Tot slot

We willen op korte termijn het accountmanagement voor alle afdelingen weer invoeren. We zullen binnenkort laten weten welke medewerkers beschikbaar zijn voor welke afdelingen, en waar nodig zullen we daar vooraf contact over opnemen met de betreffende afdelingen. We staan met elkaar graag klaar voor jou!