BESLUIT:

Artikel 1
Aan de organisator van het vliegerfestival in Blauwestad bij Beerta, locatie met coördinaat 53°09’44.05”N 007°04’35.31”E (zie figuur 1), wordt ontheffing verleend om kabelvliegers op te laten onder de volgende voorschriften en beperkingen:

a. de vliegers mogen in afwijking van artikel 2, onderdeel a, van de Regeling kabelvliegers en kleine ballons, worden opgelaten tot een hoogte van maximaal 300 meter boven gemiddeld zeeniveau of zoveel lager dat onder de laagste bewolking, inclusief flarden, wordt gebleven;

b. de vliegers mogen worden opgelaten op:

• zaterdag 17 juni 2017 van 10:00 uur lokale tijd tot 24:00 uur lokale tijd;

• zondag 18juni 2017 van 10:00 uur lokale tijd tot 18:00 uur lokale tijd; c. de vliegers mogen alleen tot een hoogte van meer dan 100 meter worden opgelaten wanneer het grondzicht 5 kilometer of meer bedraagt;

d. buiten de uniforme daglichtperiode (UDP) dienen de vliegers verlicht te zijn met minimaal één ononderbroken wit licht, op ten hoogste 10 meter onder de vlieger;

e. de Organisatie van het vliegerfeest neemt ten minste 30 minuten voor het oplaten van de vliegers en direct na het neerhalen ervan contact op met de naderingsluchtverkeersleiding Eelde (tel. 050-3099248) en de exploitant van Luchthaven Oostwold (tel. 0597-55 1490); de organisatie blijft telefonisch bereikbaar voor de naderingsluchtverkeersleiding Eelde via een aan die luchtverkeersleiding bekend te maken telefoonnummer;


Lees de beschikking.