Onlangs heeft KNMI aangekondigd dat hun weerbulletin, METAR's en TAF's zouden verdwijnen. Uit navraag is het volgende duidelijk geworden:

  • Het huidige Weerbulletin en de METAR's en TAF’s NL zullen openbaar beschikbaar blijven, maar wel met disclaimer (zie voor operationeel gebruik luchtvaartmeteo.nl).
  • Op Teletekst pagina 707 blijft de informatie beschikbaar.
  • Op luchtvaartmeteo.nl komt een nieuw (extra) tabblad voor General Aviation met primair informatie voor gebruikers die binnen Nederland vliegen.

Het probleem is ontstaan omdat het KNMI en de LVNL door de overheid verplicht worden hun formele communicatiekanalen beter vorm te geven.

Omdat de luchtvaartmeteorologische informatie op de publieke KNMI-site niet compleet en niet bewaakt is, besloot het KNMI, in het kader van de geplande vernieuwing van de KNMI website, dat het Weerbulletin en METAR's en TAF's NL zouden verdwijnen. Na al het ontvangen commentaar heeft het KNMI inmiddels zijn besluiten aangepast. Binnenkort zal een en ander uitvoerig op de website worden bekend gemaakt. Daarnaast werkt het KNMI nog aan een verbetering van de site op de langere termijn.

Ook zijn opmerkingen geplaatst over het nut en de noodzaak luchtvaartmeteo.nl af te schermen door middel van een persoonlijk wachtwoord. KNMI heeft aangegeven hiervoor nog een oplossing te zoeken.