Per 25 mei 2018 zal de Autoriteit Persoonsgegevens de nieuwe privacywet gaan handhaven. Deze Europese verordening staat bekend als GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Iedere organisatie, van heel klein tot groot, zal moeten kunnen aantonen dat alles wordt gedaan om persoonsgegevens veilig te stellen.

De administratie van personen, (verwerkings)contracten, ICT, interne procedures en verantwoordelijkheden moeten worden getoetst en indien nodig aangepast. Bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk als er iets fout gaat en de boetes kunnen hoog zijn.

De KNVvL heeft via NOC*NSF aansluiting gezocht bij Stichting AVG. Deze stichting heeft specifiek voor een aantal doelgroepen, waaronder (sport)verenigingen, een stappenplan ontwikkeld om organisaties op weg te helpen om binnen hun structuur aan de AVG te kunnen voldoen. De KNVvL biedt alle aangesloten verenigingen en organisaties aan hier kosteloos gebruik van te maken.

Als je hier gebruik van wilt maken dan kun je een mail sturen naar avg@knvvl.nl. Je ontvangt dan een inlogvoucher waarmee je toegang krijgt tot het AVG stappenplan-programma. Na het doorlopen van het stappenplan kun je een AVG-verklaring aanvragen bij Stichting AVG. Dit is een zelf-verklaring. Je verklaart hiermee zelf dat je organisatie het stappenplan heeft doorlopen en de benodigde acties heeft ondernomen. Je blijft uiteraard zelf verantwoordelijk te (blijven) voldoen aan AVG.