Zeer recent heeft een externe partij een eerste audit gedaan bij het Analyseburau Luchtvaarvoorvallen (ABL), onderdeel van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILenT). Het rapport van deze nulmeting is nu openbaar gemaakt. De conclusie is dat er zeker werk aan de winkel is. Volgend jaar zal er opnieuw een audit plaatsvinden met uiteraard de verwachting dat een aantal verbetervoorstellen zijn geïmplementeerd.

Primaire aanleiding voor de audit was een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. In sectoroverleg met ook de GA is daaropvolgend een convenant gesloten met als doel het ABL te verbeteren. Begin 2019 is daarvoor een begeleidingscommissie benoemd, waar Bryan Meijers van de KNVvL zitting in heeft namens de GA. De commissie heeft vervolgens een externe partij geselecteerd en de opdracht gegeven een eerste audit uit te voeren en concrete verbetervoorstellen te doen.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Bryan Meijers via operations@knvvl.nl.