De Veluwe is een belangrijk leefgebied voor grote hoefdieren zoals de edelherten. In het najaar komen edelherten op meerdere plekken bijeen voor de bronst. Verstoring van dit natuurlijke proces dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.

Voor de afstemming van (militaire) vliegactiviteiten op de edelhertenbronst wordt jaarlijks een actuele kaart verstrekt met de belangrijkste bronstgebieden op de Veluwe. Het gaat in vrijwel alle gevallen om open landschappen (heide of landbouw). Juist hier kan snel verstoring door vliegactiviteiten optreden, wat ongewenst is vanuit het oogpunt van de dieren, maar ook vanuit de recreanten die speciaal naar de Veluwe komen om van de bronst te genieten. Door het delen van deze informatie kunnen de verschillende gebruikers rekening met elkaar houden en de bronst zo min mogelijk verstoren.

Bronstgebieden

Jaarlijks inventariseert FBE Gelderland bij de lokale beheerders of verschuivingen in belangrijke bronstgebieden op de Veluwe zijn waargenomen. Deze zijn op de bijgevoegde kaart weergegeven.

Bronstexcursies

De bronst vindt plaats in de maanden september en oktober. Gedurende die periode organiseren diverse terreinbeherende organisaties (betaalde) bronstexcursies. Defensie, KNVvL en PBN worden verzocht in bepaalde gebieden geen vliegactiviteiten te organiseren of beperkte vliegactiviteiten zoals op de kaart in kleuren is afgebeeld. Als FBE Gelderland vragen wij speciaal aandacht voor NP de Hoge Veluwe en het Hertenreservaat, zij organiseren excursies in de onmiddellijke nabijheid van vliegbasis Deelen. En voor Kroondomein het Loo, die aangeeft dat het gehele Kroondomein vermeden dient te worden.

Planning excursies

Nationaal Park De Hoge Veluwe
Van 1 t/m 30 september
gebied 10: ‘geen vliegactiviteiten’ van 14.00 tot 20.30 uur
Hertenreservaat Gemeente Ede
Van 1 september tot 16 oktober
gebied 13: ‘geen vliegactiviteiten’
Vanaf 16 oktober gebied 13: beperkte vliegactiviteiten tot 22:15 uur
Kroondomein Het Loo
15 september tot 1 oktober
gebied 5, 6, 7 en 8 incl. het gehele Kroondomein:
geen vliegactiviteiten


Bericht van Faunabeheereenheid Gelderland.