Tot voor kort kenden de CTR’s van gecontroleerde civiele en militaire luchthavens een permanente luchtruimklasse C of D. Conform de Europese SERA-verordening dient in luchtruimklasse C en D luchtverkeersleiding te worden verleend aan alle vluchten. In de praktijk gebeurde dat buiten de openstellingstijden van de betreffende gecontroleerde luchthaven en CTR niet en werd uitsluitend vluchtinformatie verstrekt op hetzelfde niveau als in luchtruimklasse E t/m G. Om aan de SERA-verordening te voldoen heeft de minister per besluit van 6 december 2017 de Regeling luchtverkeersdienstverlening aangepast.

Permanente luchtruimklasse C en D in de CTR vervalt
Aangezien buiten de openingstijden van de desbetreffende luchthaven met CTR geen gecontroleerd luchthavenverkeer is, maar louter andere kruisend verkeer, is enkel het verstrekken van vluchtinformatie aan VFR-verkeer voldoende. De betreffende CTR’s zullen buiten de openingstelling van de luchthaven de luchtruimklasse aannemen van de omringende luchtruimklasse. Met deze nieuwe werkwijze wordt de luchtverkeersleiding ontlast en zijn er minder beperkingen voor de recreatieve luchtvaart.

RMZ (Radio Mandatory Zone)
De militaire gecontroleerde luchthavens kennen naast de vaste openstellingsuren tevens afwijkende openstellingsuren, afhankelijk van de trainingsbehoefte van defensie en daadwerkelijke operationele inzet. Om het luchtverkeer in de nabijheid van deze luchthavens toch te informeren over de CTR en het niveau van dienstverlening worden RMZ’s ingesteld. De RMZ heeft dezelfde omvang als de CTR. Binnen deze gebieden geldt een verplichte uitluister- en oproepverplichting voor de vlieger.

ATZ (Aerodrome Traffic Zone) vervalt
Conform de SERA-verordening heeft een ATZ de status van een ‘Awareness Area’ gekregen. Er gelden geen afwijkende regels voor deze gebieden en ook de toegang is dus niet verboden. Hierdoor hebben deze gebieden rond de militaire luchthavens geen toegevoegde waarde meer en komen de ATZ’s te vervallen.

Lees de documenten:
Aeronautical Information Service
Regeling Staatscourant