Op woensdag 28 juni aanstaande om 19.30 uur vergadert de Ledenraad van de KNVvL op Vliegcentrum Teuge.

De Ledenraad bestaat uit maximaal 28 afgevaardigden die namens de afdelingen de taak hebben toezicht te houden op de werkzaamheden van het Hoofdbestuur. Onderwerpen van de vergadering zijn onder andere:

  • de Jaarrekening 2022
  • het Jaarverslag 2022
  • een voorstel voor het nieuwe Huishoudelijk Reglement (gebaseerd op de nieuwe statuten zoals vastgesteld in de Ledenraadsvergadering van 24 november 2022)
  • een bestuursverkiezing
  • een voortgangsrapportage van een aantal nieuwe projecten die in 2023 worden uitgevoerd

Mocht u als lid meer informatie wensen over de Ledenraad dan kunt u terecht bij uw eigen afdelingsbestuur of het bondsbureau van de KNVvL te Woerden, via [email protected].