Op 11 december 2019 heeft het bestuur van de afdeling modelvliegsport afscheid genomen van Richard Branderhorst. Ruim negen jaar heeft Richard de functie van voorzitter de Commissie Instructie & Veiligheid vervuld met tomeloze inzet. Richard heeft namens de afdeling Modelvliegsport - samen met anderen in wisselende samenstelling - overlegd met vertegenwoordigers van het Ministerie van I&W en is één van de oprichters geweest van de European Model Flying Union, in het leven geroepen om de Europese regelgeving te beïnvloeden ten gunste van de modelvliegsport. Daarnaast heeft Richard samen met anderen heel veel tijd gestoken in de Syllabus voor Instructeurs.

Als dank voor zijn inzet en waardering voor zijn werk, heeft de KNVvL Richard onderscheiden met de bronzen medaille, welke aan hem namens de voorzitter van de KNVvL is uitgereikt door de voorzitter van de afdeling Modelvliegsport.

Richard, heel veel dank voor al je goede werk en “Many Happy Landings” toegewenst. Je krijgt er nu meer tijd voor.