De afgelopen dagen meldden verschillende politiekorpsen in de provincie Gelderland een algemeen droneverbod (inclusief modelvliegen) tijdens de herdenking van de operatie Market Garden van 12 t/m 23 september. Dit verbod is op niets gebaseerd en is niet door de politie te handhaven.

Het ‘verbod’ is door de politiekorpsen verspreid via hun hun Facebookpagina’s en verschillende media. Zie ook het plaatje hierboven. Na onderzoek door de KNVvL is er geen andere conclusie mogelijk dat dit verbod op niets is gebaseerd.

Ook hebben de politiekorpsen gemeld dat het Ministerie van Defensie het verbod heeft ingesteld. Ook dit is niet waar. Daarbij komt dat in de communicatie wordt gedreigd met hoge boetes en zelfs gevangenisstraf.

Er geldt wel een tijdelijke, algemene vliegbeperking op vier dagen van de Market Garden-herdenkingen. Deze beperking is echter zeer lokaal en geldt slechts voor een deel van de dag.

Als belangenbehartiger van Nederlandse luchtsporters, waaronder dronevliegers, vindt de KNVvL het van belang dat eventuele vliegverboden zorgvuldig door overheden worden afgestemd met belanghebbenden en op een juiste manier worden gecommuniceerd. Het Nederlandse luchtruim raakt steeds voller en de KNVvL zet zich in voor behoud van voldoende ruimte en mogelijkheden voor de luchtsport.

Een eventueel vliegverbod zoals door de politie gecommuniceerd, kan alleen door het Ministerie van Defensie of het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat worden ingesteld. Hieraan gaat dan overleg met de KNVvL vooraf.

Let wel op dat buiten de TGB (zie bijlage hieronder) er natuurlijk gecontroleerd moet worden of er Notams actief zijn (speciaal voor de Ginkelse Heide op zaterdag 22 september) en dat de gebruikelijke beperkingen blijven bestaan.

Bestand Type Grootte
Beschikking instelling TGB tbv Market Garden def pdf 1,59 MB