De Afdeling Luchtvaartkennis zoekt versterking voor het bestuur en een vertegenwoordiger voor de KNVvL-verenigingsraad.

Door het vertrek van de voorzitter en de aankondiging van de penningmeester dat zijn vertrek aanstaande is, is de afdeling op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

  1. de voorzitter zit de bestuurs- en ledenvergaderingen voor en onderhoud de contacten met de KNVvL, onder meer via het voorzittersoverleg.
  2. de penningmeester draagt zorg voor de afdelingsfinanciën die, onder verantwoording van de penningmeester-KNVvL, worden beheerd door het verenigingsbureau van de KNVvL. Enige financiële en boekhoudkundige kennis is vereist.

Verder is de afdeling nog op zoek naar een lid die de ons wil vertegenwoordigen in de KNVvL-verenigingsraad die 2 maal per jaar bijeenkomt.