Begin 2016 heeft de afdeling Luchtvaartkennis een DVD uitgebracht, waarop alle nummers van het sinds 1953 uitgegeven afdelingsblad bijeen zijn gebracht. Hiermee is een unieke verzameling informatie toegankelijk gemaakt.

Sinds 1952 verscheen het blad (de eerste nummers zijn helaas verloren gegaan), aanvankelijk met de weinig inspirerende naam ‘Mededelingen’. Het werd de leden toegezonden samen met onder meer foto's, stickers en time-tables. In de ‘Mededelingen’ werden destijds (in een tijdperk zonder internet, en beperkte beschikbaarheid van literatuur) voornamelijk luchtvaartnieuwtjes behandeld, maar met het vorderen van de tijd ook historische informatie.

Vanaf de jaren 80 is het blad omgevormd tot het gerenommeerde en diepgravende luchtvaarthistorisch tijdschrift LUCHTVAARTKENNIS dat het nu is.

Digitaal

De DVD kan worden aangeschaft voor EUR 20,- (exclusief verzendkosten). Alle informatie is gescand in pdf, doorzoekbaar en er zijn indexen aanwezig. Voor bestellingen: zie http://luchtvaartkennis.net/digitaal.html. Hier is ook de index beschikbaar.

Overigens worden de nummers van LUCHTVAARTKENNIS vanaf 2010, en ouder dan vijf jaar, digitaal beschikbaar gesteld via de website van de KNVvL. Weblink: https://issuu.com/knvvl.

Meer informatie over de afdeling Luchtvaartkennis op www.luchtvaartkennis.net.