Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/259506, tot wijziging van de Regeling tarieven luchtvaart 2008 voor het jaar 2015.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 1.7, tweede lid, 6.55, zesde lid, 6.58, zesde lid, 8.12, vijfde lid, 8a.4, vijfde lid, 10.11, eerste lid, onderdeel b, en 11.2a, derde lid, van de Wet luchtvaart, artikel 159, eerste lid, van de Regeling toezicht luchtvaart, de artikelen 8, derde lid, 13, tweede lid, 20, derde lid, en 30, derde lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, artikel 22, tweede lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, en artikel 5 van het Besluit vluchtuitvoering;

Lees het besluit.