De overheid heeft nu formeel de verplichting tot het hebben van de nieuwe ratings uitgesteld tot 8 april 2018. Wel kunnen nu, op vrijwillige basis, de ratings worden aangevraagd op basis van 'grandfathering'.

Zie hiervoor de website van ILT:
- Omzetten van nationale brevetten
- Conversies naar 4 nieuwe Additional Ratings

Je dient voor de aanvraag contact te zoeken met een ‘evaluator’ uit de lijst die op de site staat. Je bent geheel vrij in je keuze daarin. De evaluator zal beoordelen of je aan de criteria voor ‘grandfathering’ voldoet.

De KNVvL gaat ervan uit, dat de ‘evaluators’ het controleren van je aanvraag als gratis dienst aanbieden. Mocht een nadere assessment (gesprek of demo vlucht) nodig zijn (conform de regels van het conversie rapport), dan zul je zelf afspraken moeten maken met de ‘evaluator’.

KIWA vraagt € 72,60 voor het vernieuwen van uw brevet document. Voor dit tarief kunnen meerdere ratings tegelijk worden aangevraagd.

Tot slot, kunnen nu vliegscholen die een FI hebben die de bevoegdheid heeft gekregen om instructie te geven in een of meerdere van deze ratings, hun syllabus indienen ter goedkeuring bij ILT.
Dat betekent dat binnen niet al te lange tijd men ook de ratings kan halen door een cursus te volgen bij een vliegschool.