De Federation of European Women Pilots (FEWP) heeft ten doel het vliegen door vrouwen te bevorderen door het organiseren van bijeenkomsten zoals de jaarlijkse bijeenkomst in een van de lidlanden, Fly Ins en wedstrijden en door het ontwikkelen van een Europees netwerk waardoor vrouwen ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar stimuleren om te genieten van een stukje van de luchtvaartcake. Zie de website www.fewp.info.

De FEWP is in 1995 opgericht en op dit moment - 20 jaar later - zijn tien Europese landen lid van de Federatie: Engeland, Duitsland, Frankrijk, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Spanje, Slovenië en België. De tien landen hebben een vertegenwoordiger in het bestuur van de Federatie. Ieder jaar organiseert de Federatie een bestuurs- en algemene vergadering tijdens een weekeinde van vrijdagmiddag tot zondagmorgen. Op toerbeurt is een van de lidlanden gastheer voor een weekeinde waarop geïnteresseerde dames uit de luchtvaart bij elkaar komen. België is vorig jaar toegetreden en organiseert dan ook de bijeenkomst van 2015.

Brasschaat EBBT 5-7 juni

De dames (en vaak ook hun partners) zijn dit jaar welkom op vrijdagmiddag op vliegveld Brasschaat, waar zij oude en nieuwe vrienden begroeten en een lichte lunch nuttigen. Daarna gaat het naar het beroemde Arboretum van Kalmthout, waar een rondleiding wordt afgesloten met een hapje en een drankje. Vervolgens is de tocht naar hotel Beveren in Beveren-Waas waar ’s avonds een informeel diner wordt geserveerd. Die avond vergadert het bestuur om de algemene vergadering van de volgende morgen voor te bereiden. De AV vindt ’s morgens plaats na het ontbijt.

Aan het einde van de ochtend staan de bussen klaar voor twee excursies in Brussel: het militair- en luchtvaartmuseum met rondleiding en lunch en het Europees Parlement. Daarna rijden de bussen terug naar Beveren en kunnen de dames zich kleden voor het galadiner in de Ark in Antwerpen. Na het diner brengt de bus hen weer terug naar het hotel.

De volgende dag keert men huiswaarts of gaat men naar de Koninklijke Aero Club Brasschaat waar de vliegtuigen van de motor- en zweefvliegclub klaar staan voor een kennismakingsvlucht.

Op de website staat het evenement aangekondigd en daar kan men de complete beschrijving van het weekeinde downloaden evenals een inschrijfformulier. Dames die geïnteresseerd zijn in de luchtvaart of ze nu brevethouder zijn of niet, zijn welkom om dit weekeinde mee te maken. Het is niet alleen leuk om kennis te maken met andere luchtvaartdames, maar ook het uitwisselen van ervaringen is zeer nuttig, met het effect dat vaak jarenlange internationale vriendschapsbanden ontstaan.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website www.fewp.info en bij Nathalie Chudiak, chudiak@hotmail.com.