Aanvraag verificatie van EU brevet voor heruitgifte gevalideerd FAA-brevet.

Vanaf 20 april 2015 neemt de ILT aanvragen voor verklaringen van echtheid van EU brevetten in behandeling.
Vanwege een administratief probleem verliezen FAA brevetten (uitgegeven op basis van een JAR brevet) hun geldigheid als zij worden omgezet naar een EU brevet. Door het omzetten komt de nummering van het FAA brevet niet meer overeen met het nieuwe EU brevet. Om dit probleem op te lossen, zouden de brevethouders naar de USA moeten afreizen om hun FAA brevet weer geldig te laten maken. Om deze omslachtige situatie te voorkomen, hebben de Europese commissie en de FAA afgesproken dat her-afgifte van de betreffende FAA brevetten mogelijk is met een verklaring van echtheid van de lidstaat die het EU brevet heeft uitgegeven. Deze niet verplichte overeenkomst tussen de Europese Commissie en de FAA heeft een uiterste looptijd tot 8 oktober 2018.

Nederland geeft invulling aan deze overeenkomst. Vanaf 20 april 2015 kunnen aanvragen voor verklaringen ‘”Verification of a Renumbered Licence Issued by the CAA Netherlands” door ILT worden behandeld. De piloot vult de verklaring in en mailt deze met bijlagen naar div.hoofddorp@ilent.nl. Vervolgens maakt de ILT een afspraak met de aanvrager in Hoofddorp voor de persoonsidentificatie en de verificatie van de originele brevetten (JAR, EU en FAA) en de medische verklaring.

Bij positieve beoordeling ontvangt de piloot de originele Verklaring en de ILT mailt een kopie naar de FAA. De piloot ontvangt van de FAA binnen 30 dagen het nieuwe gevalideerde FAA brevet gebaseerd op het Europees brevetnummer.
Op het moment dat deze dienst is opgenomen in de ILT tariefregeling, zal hiervoor een tarief in rekening gebracht worden en zal de procedure op dit punt worden aangepast.

Zie de website van ILT.

Het gaat hier dus niet om nieuwe aanvragen voor gelijkstellingen van brevetten of ratings. Daarvoor blijft de huidige regeling gelden.