In 2015 is de wet- en regelgeving op het gebied van het melden van voorvallen voor een aantal luchtsporten gewijzigd. Met ingang van de nieuwe Europese verordening (nr. 376/2014) inzake het melden van voorvallen is de gezagvoerder van een luchtballon, zweefvliegtuig en (niet-complex) gemotoriseerd luchtvaartuig verplicht incidenten te melden bij het Analysebureau Luchtvaartvoorvallen (ABL).

De KNVvL werkt al enige tijd aan een systeem waarmee deze incidenten eenvoudig, maar vooral anoniem gemeld kunnen worden bij het ABL. De KNVvL heeft in overeenstemming met ILT een akkoord bereikt over de manier waarop incidenten van de bovengenoemde luchtsporten gemeld kunnen worden bij het ABL.

Dit systeem zal binnenkort beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat alle luchtsporten van dit KNVvL-meldsysteem gebruik maken. Dit akkoord is een doorbraak in de zin dat de rol van de KNVvL bij het waarborgen van de luchtvaartveiligheid wordt erkend door ILT en ABL.

In komende nieuwsbrieven wordt aanvullende informatie gegeven over dit akkoord en de werking van het KNVvL-meldsysteem.