BESLUIT:

Artikel 1
1. Ten behoeve van de oefening Werewolf Resilience worden als oefengebieden de volgende tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) aangewezen: TGB Weelde A en TGB Weelde B.
2. De TGB’s, genoemd in het eerste lid, worden begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

TGB Weelde A
een cirkelvormig gebied met een straal van zes (6) nautische mijlen met als middelpunt 51°23'39.00"N 004°57'33.00"E, met uitzondering van het plaatselijke luchtverkeersleidingsgebied van Gilze-Rijen en het luchtruim van België, van grondniveau tot 3500 ft AMSL (zie figuur 1);

TGB Weelde B
een cirkelvormig gebied met een straal van tien (10) nautische mijlen met als middelpunt 51°23'39.00"N 004°57'33.00"E, met uitzondering van het luchtruim van België, van 3500 ft AMSL tot FL 100 (zie figuur 2).

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking: