BESLUIT:

Artikel 1

1. Ten behoeve van oefening TAC NL van het Defensie Helikopter Commando wordt ontheffing verleend van de minimum VFR-vlieghoogte, bedoeld in paragraaf SERA.5005, onderdeel (f), van verordening (EU) nr. 923/2012, binnen het oefengebied (tijdelijk laagvlieggebied) Leusderheide, begrensd door de volgende coördinaten:

Leusderheide
van 52°03'22.30"N 005°24'08.40"E naar 52°03'42.40"N 005°16'01.60"E, naar 52°06'25.20"N 005°15'43.80"E, naar 52°09'29.40"N 005°13'51.50"E, naar 52°10'06.90N 005°14'31.40"E, naar 52°09'37.10"N 005°20'40"E, naar 52°08'04.50"N 005°23'53.50"E en terug naar 52°03'22.30"N 005°24'08.40"E (zie figuur).

2. De ontheffing, bedoeld in het eerste lid, is van kracht op de volgende dagen en tijdstippen:

Week 6
dinsdag 9 februari 2021 van 18:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
woensdag 10 februari 2021 van 18:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd;
donderdag 11 februari 2021 van 18:00 uur tot 23:00 uur lokale tijd.

Lees voor de volledige informatie en de afbeeldingen onderstaande beschikking: