Sinds 2005 wordt jaarlijks op of rond 29 juni stilgestaan bij de prestaties en het werk van de veteranen. Onderdeel van deze zogenaamde Nederlandse Veteranendag in Den Haag vormt een luchtdefilé waarbij met diverse luchtvaartuigen over een deel van de Haagse binnenstad wordt gevlogen. Alle bij het luchtdefilé betrokken gezagvoerders zijn afdoende geoefend in het uitvoeren van formatievluchten.