Het opereren met een op afstand bestuurd luchtvaartuig (RPAS: remotely piloted aircraft system) wordt binnen de defensieorganisatie uitgevoerd door verschillende eenheden. Activiteiten waarbij een RPAS van het type Puma of Raven wordt ingezet, zijn gebonden aan stringente regelgeving, verwoord in de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen.

Een RPAS kan conform die regeling worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen. In deze beschikking zijn op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 vier tijdelijke gebieden met beperkingen aangewezen ten behoeve van de praktische opleiding tot officier der mariniers (POTOM).