Ten behoeve van de cursus Fighter Weapons Instructor Training worden als oefengebieden de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) FWIT 19 A, B en C aangewezen. Deze beschikking treedt in werking met ingang van maandag 17 juni 2019 en vervalt met ingang van zaterdag 20 juli 2019.

Bestand Type Grootte
Getekende beschikking instelling TG Bs FWIT 19 A B en C pdf 476,607 kB