DARPAS en de KNVvL; samen sterk
Per juli 2016 is de micro- en minidrones regeling van kracht. Deze regeling, voor beroepsmatige dronevliegers met een drone onder de 4 kilo, betekende het begin van de samenwerking tussen de KNVvL en DARPAS. Nu, bijna een jaar verder, wordt de samenwerking tussen beide verenigingen geïntensiveerd. Het grote gezamenlijke doel hierbij is een sterke Drone (RPAS) branche.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu richtte zich vorig jaar tot DARPAS en de KNVvL met het verzoek de examinering voor ROC-light in te richten. Beide organisaties werken sindsdien samen in de examencommissie Drones, aangevuld met zowel in- als externe examenexperts. “Er is een kwalitatief goed examen ontwikkeld dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse Overheid en aan de normen van EASA (European Aviation Safety Agency). Ook de samen ontwikkelde syllabus met leerstof is een geslaagd product van onze samenwerking” aldus Rob van Nieuwland, voorzitter van DARPAS.

WA-verzekering

Dat deze samenwerking naar meer smaakte is in de afgelopen periode gebleken. De KNVvL kan door haar sterke collectief een voordelige WA-verzekering aanbieden voor de professionele dronevlieger. Deze verzekering is één van de voorwaarden voor het verkrijgen van de ROC-light ontheffing, maar is ook voldoende dekkend voor de ROC-vliegers met drones zwaarder dan 4 kilogram. Leden van de KNVvL konden al langer van deze voordelige verzekering gebruik maken, we zijn verheugd te melden dat deze verzekering vanaf nu ook beschikbaar is voor jou als lid van DARPAS.

De collectieve verzekering loopt via Driessen & Rappange Verzekeringen, de vaste makelaar van de KNVvL voor luchtvaartverzekeringen. Voor leden van de KNVvL is voor de cascoverzekering een speciaal kortingstarief met aantrekkelijke premies en lage kosten.

De collectieve droneverzekering via het collectief van de KNVvL is momenteel veruit de goedkoopste en heeft ook standaard de, door de Nederlandse overheid verplicht gestelde, terrorismeclausule in de verzekeringsvoorwaarden opgenomen. Let er wel op dat je je als bedrijf bij de KNVvL laat registreren om onder deze verzekering te kunnen vallen en dat je alle piloten als persoonlijk lid aanmeldt. De registratie als bedrijf en de aanmelding als piloot zijn voor DARPAS-leden zonder extra kosten.

KNVvL-veiligheidsmanager

Buiten de verzekering heeft de samenwerking nog een groot voordeel voor DARPAS-leden. Conform wet- en regelgeving moeten ROC-vliegers te allen tijde over tenminste een accountable manager én een safety officer beschikken. Om het makkelijk te maken: dit mag niet dezelfde persoon zijn. Voor een eenmanszaak is dit dus vaak een grote uitdaging waarbij mensen van buitenaf betrokken moeten worden.

De KNVvL heeft hier een panklare oplossing voor: binnen het professionele kader beschikt zij namelijk over een veiligheidsmanager. Leden van de KNVvL en nu dus ook DARPAS, kunnen hier gratis gebruik van maken als een van de voordelen van je lidmaatschap.

Voor de ROC-houder een groot voordeel; de samenwerking tussen DARPAS en de KNVvL maakt het zo eenvoudig en kostenbesparend om zaken volgens wet- en regelgeving te organiseren.

Flytool

Al eens van Flytool gehoord? Flytool is een online, digitaal systeem waarbinnen je alles kan loggen. Nu moet je als dronevlieger verplicht veel zaken bijhouden zoals je vluchten, laadcycli van de lipo-batterijen en je onderhoud. Binnen het platform Flytool kan je dit allemaal makkelijk, overzichtelijk en gratis bijhouden in een tool. De KNVvL heeft deze tool ontwikkeld en beschikbaar gemaakt voor KNVvL-leden. Op dit moment worden wat aanpassingen aan Flytool gedaan om het voor dronesgebruikers ook beschikbaar te maken. Vanaf dan kan je als DARPAS-lid gebruik maken van Flytool. Einde papierwinkel en losse dure abonnementen, maar alles onder een gratis dak. Het mooie aan Flytool is dat ook het veiligheidsmanagementsysteem binnen deze tool geregeld is.

Branchevertegenwoordiging

Samen sterk! Niet alleen een uiting die de uitgebreide samenwerking verbeeldt, maar ook in de vertegenwoordiging van de dronebranche komt dit tot zijn recht. De KNVvL met haar complete organisatie, tools, netwerk en een kleine 15.000 leden, is een zwaargewicht in gesprekken met overheid en overheidsinstellingen. Rob van Nieuwland: “DARPAS is daar zeker ook geen onbekende als gesprekspartner op het gebied van wet- en regelgeving. Daarnaast is DARPAS ook een groot kenniscentrum waar het de Drone (RPAS) branche betreft. DARPAS en de KNVvL vullen elkaar dus feilloos aan en dit kan alleen maar ten goede komen aan de branchevertegenwoordiging."

Toekomstvisie

Gezien al het bovenstaande is het een logisch vervolg dat we gaan onderzoeken in hoeverre DARPAS en de KNVvL elkaar in de toekomst nóg verder kunnen versterken. Ronald Termaat, directeur van de KNVvL: “door intensieve samenwerking kunnen we veel waarde toevoegen voor de leden van de KNVvL en die van DARPAS. Daarnaast blijft het zaak de professionele dronevliegers letterlijk in de lucht te houden. Door de krachten met DARPAS te bundelen, maken we de dronebranche sterker en toekomstbestendig.”

Sportieve dronevliegers

Overigens zijn sportieve dronevliegers vertegenwoordigd onder de paraplu van de afdeling Modelvliegsport van de KNVvL. De belangen van deze vliegers worden vanuit deze hoek behartigd. Recent succesvol voorbeeld hiervan is de organisatie van het NK Drone Race. Dit event vindt op diverse plaatsen en tijden outdoor (!) plaats. Om dat binnen de wet- en regelgeving voor elkaar te krijgen is enorm hard gewerkt door de professionals en vrijwilligers.

Vragen

Als je vragen hebt over de samenwerking die DARPAS aangaat met de KNVvL, kun je deze stellen via bestuur@darpas.nl.

Voor vragen over een gratis lidmaatschap, voor DARPAS-leden, bij de KNVvL, inschrijving van je bedrijf of de verzekering kun je terecht bij de ledenservice van de KNVvL, ledenservice@KNVvL.nl.

Inschrijven

DARPAS-leden kunnen hun bedrijf aanmelden via dit formulier. Stuur voor de aanmelding als lid (piloot) een e-mail met je persoongegevens naar ledenservice@KNVvL.nl met daarin vermeld dat je lid bent van DARPAS.