De KNVvL Ledenservice en wij als afdeling Drones hebben tientallen vragen beantwoord over de nieuwe regelgeving. De meest voorkomende hebben we in een FAQ gezet. Op onze beurt hebben wij weer vragen gesteld aan IL&T en DGLM. Onderstaand de meest voorkomende vragen.

1. Er zijn piloten die wel het certificaat hebben voor ROC Light, maar deze nooit hebben aangevraagd bij het IL&T. Kom ik nu wel voor de overgangsregeling in aanmerking?

Antwoord: deze vraag staat uit bij DGLM.
De KNVvL vindt dat ook degene die examen hebben gedaan bij een opleidingsinstantie, dus geslaagd zijn voor de kennistoets (examen) hiervoor in aanmerking dienen te komen. Een overzicht van alle ROC light houders kunt u hier
vinden (t/m oktober 2020)

2. Ik heb zowel een exploitatienummer als een PH nummer. Mag ik hiermee vliegen?

Antwoord: Neen, dat mag niet.
U voldoet of nog aan de oude ROC Light regelgeving tot en met eind 2021, dus met een PH nummer op de drone of u vliegt onder de nieuwe EU-regelgeving met een exploitatienummer. Overigens vraagt u als operator het exploitatienummer aan. Heeft u meerdere drones, dan plakt of bevestigt u dit nummer op alle drones. Er is halverwege 2020 wel een e-mail verstuurd vanuit IL&T of u nog steeds in het bezit was van een drone met PH-nummer. Heeft u ontkennend geantwoord dan is dit nummer verwijderd. Wilt u vliegen met het exploitatienummer, neem dan voor de zekerheid contact op met het luchtvaartregister (Luchtvaartuigregister@ILenT.nl) of uw PH nummer is verwijderd uit de database.

3. Ik heb mijn vliegbewijs in het buitenland gehaald, mag ik nu in Nederland vliegen?

Antwoord: Ja u mag hier vliegen. U kunt alleen uw vliegbewijs (nog) niet registreren bij het RDW.
Dit komt omdat het RDW nog geen toegang heeft tot de registraties in het buitenland. Dit gebeurt in het buitenland op verschillende manieren. Op Europees niveau is men momenteel aan het kijken hoe dit op te lossen is. Er zijn enkele piloten die hebben op 30 en 31 december hun vliegbewijs in Engeland gehaald. Engeland heeft de Europese Unie in 2021 verlaten. Met dit vliegbewijs kunt u niet in Europa vliegen.

4. Ik kan nergens een formulier vinden hoe ik een PRACTICAL SELF-TRAINING bij de A2 categorie moet uitvoeren. Hoe moet ik dit bewijzen?

Antwoord: Wat u moet doen om dit uit voeren staat hieronder.
AMC1 UAS.OPEN.030(2)(b) UAS operations in subcategory A2
ED Decision 2019/021/R
PRACTICAL SELF-TRAINING

(a) The aim of the practical self-training is to ensure that the remote pilot should be able to demonstrate at all times the ability to:
(1) operate a class C2 UAS within its limitations;
(2) complete all manoeuvres with smoothness and accuracy;
(3) exercise good judgment and airmanship;
(4) apply their theoretical knowledge; and
(5) maintain control of the UA at all times in such a manner that the successful outcome of a procedure or manoeuvre is never seriously in doubt.

(b) The remote pilot should complete the practical self-training with a UAS that features the same flight characteristics (e.g. fixed wing, rotorcraft), control scheme (manual or automated, human machine interface) and a similar weight as the UAS intended for use in the UAS operation. This implies the use of a UA with an MTOM of less than 4 kg and bearing the Class 2 CE marking after the transition period relative to CE marking is closed.

(c) If a UAS with both manual and automated control schemes is used, the practical self-training should be performed with both control schemes. If this UAS has multiple automated features, the remote pilot should demonstrate proficiency with each automated feature.

(d) The practical self-training should contain at least flying exercises regarding take-off or launch and landing or recovery, precision flight manoeuvres remaining in a given airspace volume, hovering in all orientations or loitering around positions when applicable. In addition, the remote pilot should exercise procedures for abnormal situations (e.g. a return-to-home function, if available), as stipulated in the user’s manual provided by the manufacturer.

Zorg dat u dit heeft gedaan en plak de eisen voorin in uw logboek met de datum waarop u dit heeft uitgevoerd met een handtekening.

Openstaande vragen bij IL&T

Leden van de KNVvL hebben via het officiële contactformulier ook vragen gesteld aan IL&T. Wij zijn nieuwsgierig naar de antwoorden. Het delen van informatie is met betrekking tot de Europese regelgeving van belang voor ons allemaal. Er blijven nog te veel vraagtekens staan die nog niet door de overheid zijn beantwoord. Mocht u antwoord hebben gekregen stuur ze ons toe via voorzitter.drones@knvvl.nl

Er zal binnenkort een vragenformulier beschikbaar komen op onze website.