8 november 2019

Vrijdag 8 november was er een ALV georganiseerd. Voorafgaand hebben de aanwezigen gezellig samen gegeten van een stamppotbuffet. De ALV verliep in prettige sfeer. Otto Philipse trad om persoonlijke redenen terug uit het bestuur. Hartelijk dank Otto voor jouw inzet en de samenwerking de afgelopen drie jaren. Wim de Gier werd tijdens deze ALV gekozen als voorzitter, Serge Koning als bestuurslid algemene zaken met portefeuille communicatie. Annet, Adrie en Frans werden herkozen.

21 januari 2020

Op dinsdag 21 januari was er een tussentijdse ALV ingepland, om Sander van Schaik formeel toe te kunnen laten treden tot het bestuur als penningmeester. Sander is hier gekozen, waarmee het bestuur nu uit 6 leden bestaat.

De notulen van de beide ALV’s vind je via deze link.