Sinds half november ben ik als voorzitter aan de slag gegaan om mij in te zetten voor onze mooie sport. En wat mij in het bijzonder aan het hart gaat: hoe kunnen we het dalende aantal deltavliegers in Nederland positief ombuigen?

De eerste weken wilde ik me een goed beeld van de huidige situatie vormen. Wat speelt er eigenlijk allemaal in onze sport, voor welke uitdagingen staan we de komende jaren? Hiervoor heb ik o.a.:

  • Alle huidige bestuursleden 1 op 1 gesproken
  • De KNVvL bezocht en daar met iedereen kennis gemaakt, waaronder Ronald Termaat (Dir. KNVvL) en Bryan Meijers (aanspreekpunt afdeling Delta)
  • De vier schooleigenaren gesproken en zo goed als alle clubs
  • Leden van het kernteam gesproken (ook mocht ik aanschuiven bij hun 2020 Kick-Off meeting)
  • Vele losse piloten gesproken

2 voor 12

Als snel werd me duidelijk dat het aantal piloten dramatisch daalt (op dit moment zijn er nog maar 265 lid van de afdeling Deltavliegen. We schatten in dat er daarvan ongeveer 125 actief zijn. Daarnaast staan de meeste scholen op het punt om te stoppen: de aanwas is vrijwel nul. Daarmee lijkt het twee voor twaalf en is het punt bereikt waarop we actie moeten ondernemen om onze geweldige sport voor de toekomst te behouden!

Samen met alle gesprekspartners hebben we inmiddels vele ideeën verzameld. Een aantal is erg concreet. In onze 2e bestuursvergadering op 21 januari j.l. hebben we besloten om een aantal hiervan meteen in gang te zetten. Hiervoor hebben we besloten om een bedrag van €15.000 uit de reserve van €126.000 te halen.

Daarnaast gaan we de komende tijd hard aan de slag met het uitwerken van diverse andere ideeën.

Ik heb er alle vertrouwen in dat we met ons allen met positieve energie Deltavliegend Nederland weer goed op de kaart kunnen zetten. Ons doel is dan ook om in de komende drie jaar 100 nieuwe cursisten aan te trekken. Daarnaast hebben we ook aandacht en acties om de bestaande piloten te behouden. Dit willen we bereiken met o.a. de besluiten waarover je verder in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Ik heb zin in een aantal mooie jaren met een nieuw elan waarin we niet bang zijn om duidelijke maatregelen te nemen om onze doelen te realiseren!!

Doe je mee?

Als laatste wens ik iedereen een geweldig mooi en veilig vliegjaar met het vinden van mooie thermiekbellen en schitterende uitzichten! Deze pure vorm van vrijheid is mijns inziens niet in woorden uit te drukken.


Wim de Gier

P.S. hieronder een gave video van Wim van een van zijn vluchten. Je vindt nog meer prachtige beelden op www.luchtsporters.nl