De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling Deltavliegen van de KNVvL is verplaatst naar vrijdag 8 november.
Plaats: Houttuinlaan 16-A, Woerden
Tijd: Inloop 19:00 uur en de vergadering begint om 19:30 uur. Gepland einde om 22:00 uur.


Beste leden,

Graag wil het bestuur het volgende mededelen over de algemene ledenvergadering:

Om alle leden van dienst te kunnen zijn was de nieuwe datum niet te laat in het jaar gepland te weten op vrijdag 4 oktober. Wij hebben nu feedback ontvangen dat dit toch wel erg vervelend is omdat een aantal leden hierdoor niet aanwezig kan zijn. Na overleg is daarom besloten om nogmaals de datum te verschuiven in de hoop dat er nu geen conflict is met vliegagenda's. Onze excuses voor dit ongemak. Wij zijn ons zeker bewust van de planningshorizon van alle leden. Daarom hopen we dat door deze verschuiving in de agenda piloten geen keuze hoeven te maken tussen vliegen of vergaderen.

We hopen jullie allemaal te zien op 8 november te Woerden om het mooie vliegjaar positief af te sluiten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur KNVvL afdeling deltavliegen.

Nieuw!

Op de laatste ALV is weer een aantal besluiten genomen. Het bestuur werkt hard aan het uitvoeren hiervan. In november hopen we daar een stuk verder mee te zijn. We willen jullie dan informeren over de resultaten en nieuwe keuzes voorleggen voor de toekomst.

Vanaf nu willen we de ALV's wat interessanter maken. Er wordt in elk geval "iets speciaals" georganiseerd. We hopen dat de opkomst daardoor groot zal zijn. Houd deze website in de gaten.

Meer informatie volgt natuurlijk. Leden krijgen een uitnodiging per e-mail en de vergaderstukken worden ruim voor de vergadering gepubliceerd. Wil je zelf een onderwerp aandragen, neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.