De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling Deltavliegen van de KNVvL is op vrijdagavond 2 maart 2018. De laatste jaren werd de ALV altijd in november gehouden, maar dit jaar dus niet.

Op de extra ALV afgelopen zomer zijn een aantal besluiten genomen en is een nieuw bestuur gekozen. Het bestuur werkt nu hard aan het uitvoeren van die besluiten. In februari hopen we daar een stuk verder mee te zijn. We willen jullie dan informeren over de resultaten en nieuwe keuzes voorleggen voor de toekomst.

Meer informatie volgt natuurlijk. Leden krijgen een uitnodiging per e-mail en de vergaderstukken worden ruim voor de vergadering gepubliceerd. Wil je zelf een onderwerp aandragen, neem dan contact op met de secretaris.