De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling Deltavliegen van de KNVvL is op vrijdagavond 4 oktober 2019. Inloop 19:00 uur en de vergadering begint om 19:30 uur. Gepland einde om 22:00 uur.

Op de laatste ALV zijn weer een aantal besluiten genomen. Het bestuur werkt hard aan het uitvoeren hiervan. In oktober hopen we daar een stuk verder mee te zijn. We willen jullie dan informeren over de resultaten en nieuwe keuzes voorleggen voor de toekomst.

Nieuw!
Vanaf nu willen we de ALV's wat interessanter maken. Er wordt in elk geval "iets speciaals" georganiseerd. We hopen dat de opkomst daardoor groot zal zijn. Houd deze website in de gaten.

Meer informatie volgt natuurlijk. Leden krijgen een uitnodiging per e-mail en de vergaderstukken worden ruim voor de vergadering gepubliceerd. Wil je zelf een onderwerp aandragen, neem dan contact op met de secretaris van de afdeling.