UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering

Vrijdag 12 november 2021 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden in het KNVvL verenigingsgebouw te Woerden. We beginnen om 19:30. Ben je niet in staat om langs te komen in Woerden? Geen probleem. Ook dit jaar is online deelname weer mogelijk. Ben jij aanwezig bij de ALV Deltavliegen op 12 november? Meld je dan vóór 1 november aan en geef door of je on-line of persoonlijk aanwezig zult zijn.

We zullen na de ALV de presentatie en notulen weer per mail rondsturen om de mededelingen terug te kunnen lezen. Nadere informatie om online deel te kunnen nemen volgt in de week voorafgaand de ALV.

Vriendelijke groet,
Het bestuur Deltavliegen van de KNVvL