UITNODIGING voor de Algemene Ledenvergadering

Het bestuur wil graag iedereen uitnodigen om deel te nemen aan de algemene ledenvergadering van dit najaar.

Datum: 6 november 2020
Tijdstip: 19:30
Locatie: On-line

Met een nieuw elan zijn er door de scholen, commissies en bestuur veel werkzaamheden uitgevoerd in 2020! Zoals een eerste stap in een marketingcampagne om 100 nieuwe piloten te werven. We hadden te maken met nieuwe regels en het tijdelijk niet kunnen vliegen. Voor het daadwerkelijke deltavliegen konden we gelukkig onze sport vrij snel weer oppakken en was de impact beperkt. Toch maakt het bestuur zich op verschillende fronten in de sport zorgen. We willen daarom de komende winter gebruiken om aanvullende plannen voor 2021 uit te werken en deze meteen omzetten in actie om ook volgend jaar weer volop aan de slag te gaan.

On-line

Helaas zullen we elkaar niet in levenden lijve kunnen zien en spreken, maar moet het via de digitale weg. Het bestuur vindt dit uiteraard erg jammer, maar is desondanks zeer gemotiveerd er een goed overleg van te maken en daarom horen we graag input van alle leden. Heb je een idee, een vraag, kritiek, positieve feedback of wil je gewoon betrokken zijn bij wat speelt, sluit dan aan op 6 november om 19:30. Het zal mogelijk worden gemaakt digitaal mee te vergaderen.
De link om deel te nemen aan de vergadering wordt binnenkort aan alle leden gemaild.

Mocht je een onderwerp willen bespreken, dan horen we dit graag uiterlijk 24 oktober. Onderwerpen kunnen worden gemaild naar: secretaris.deltavliegen@KNVvL.nl.

We hopen op een grote opkomst en “zien” je dan ook graag op 6 november a.s.

Vriendelijke groet,
Het bestuur Deltavliegen van de KNVvL

“Alleen met een gezamenlijke positieve inspanning krijgen we er 100 nieuwe piloten bij”