Na het behalen van je brevet voor het varen van kleine ballonnen kun je klassenbevoegdverklaringen halen om grotere ballonnen te mogen varen. Als je aan de eisen voldoet, kun je dit aan laten passen op je brevet door je flight instructor.

Hieronder een opsomming van de categorieën en samenvatting van de eisen:

Regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001
.
Geldend van 20-04-2021 t/m heden.


Artikel 28. Klassebevoegdverklaring CPL(FB)

1. De eisen voor een klassebevoegdverklaring in een CPL(FB) zijn:


Categorie A:

Voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(A): tenminste 12 vluchten hebben uitgevoerd op een vrije ballon van de klasse A, met een FI(FB).

Categorie B:

b. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(B):
1°. Meer dan 75 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder op een vrije ballon, waarbij de totale vluchttijd meer dan 75 uren bedraagt;
2°. Tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse B, met een FI(FB);
3°. Een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling.

Categorie C:

c. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(C):
1°. Meer dan 150 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder waarbij de totale vluchttijd meer dan 150 uren bedraagt;
2°. Tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse C, met een FI(FB);
3°. Een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoel in bijlage 7 bij deze regeling.

Categorie D:

d. voor de klassebevoegdverklaring heteluchtballon(D):
1°. Meer dan 225 vluchten hebben uitgevoerd als gezagvoerder waarbij de totale vluchttijd meer dan 225 uren bedraagt;
2°. Tenminste vijf vluchten met een gezamenlijke vluchttijd van tenminste vijf uren hebben uitgevoerd op een heteluchtballon van de klasse D, met een FI(FB);
3°. Een verklaring van de instructeur, bedoeld onder 2°, dat voldaan wordt aan de bedrevenheideisen, bedoeld in bijlage 7 bij deze regeling.

Categorie Gasballon:
e. voor de klassebevoegdverklaring gasballon: de eisen bedoeld onder a.

De houder van een klassebevoegdverklaring als bedoeld in het eerste lid, onder b tot en met d, is bevoegd om ook de bevoegdheden van een lagere klassebevoegdverklaring, genoemd in het eerste lid, in CPL(FB) uit te oefenen.