Tot onze grote verbazing is er een verhaal de wereld in gestuurd waarbij men publiekelijk maakt dat er een overeenkomst is gesloten tussen FNRS (branchevereniging voor maneges) en de KNVvL. Er zou zijn overeengekomen dat luchtballonnen niet meer mogen landen bij maneges.

Noch het hoofdbestuur van de KNVvL, noch het bestuur van de afdeling Ballonvaren is hiervan op de hoogte. Het verbaast ons dan ook dat deze berichtgeving als een boemerang de pers en publiciteit in gaat. Wij zijn er nog niet achter wie dit aanstuurt of waar dit vandaan komt. Dat proberen we uit te zoeken.

Voorlopig blijven we even op de achtergrond totdat wij meer informatie hebben. Het is in ieder geval een onzinnig verhaal dat niet op waarheid berust. Ondertussen vragen wij de FNRS om een kopie van de overeenkomst en beraden ons op volgende stappen.

De afdeling Ballonvaren